Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zarządzanie zasobami wodnymi – nabór wniosków

26.10.2023 przez Joanna Łowicka

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”, w ramach działania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 27 listopada 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r. (do godz. 12:00).

W ramach ww. naboru o pomoc może ubiegać się wyłącznie Gmina na zakres dotyczący budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących.

Formularz wniosku dostępny jest poniżej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 114, w godzinach od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30, w piątki od 8:00 do 13:30 (w ostatnim dniu naboru do godz. 12:00).

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod numerami telefonów: 784 936 064; 660 691 425; 660 702 237; 690 550 928.

Uchwała nr 43/2341/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zobacz dokument)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zobacz dokument)

Wykaz gmin, na obszarze których wystąpiła susza

Aktualne wzory formularzy

Wniosek o przyznanie pomocy 2z

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 2z

Umowa o przyznaniu pomocy 2z

Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe 2z

Załącznik nr 2 – Wykaz działek 2z

Załącznik nr 3 Kary administracyjne przed 22.06.2016 2z

Załącznik nr 3a Kary administracyjne po 22.06.2016 2z

Załącznik nr 4 RODO 2z

Wniosek o Płatność 2z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 2z