Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wsparcie na przygotowanie nowych Lokalnych Strategii Rozwoju – nabór wniosków

25.03.2022 przez Kacper Szary

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od dnia 12 kwietnia 2022 r. do dnia 29 kwietnia 2022 r. (do godz. 12:00).

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 114, w godzinach od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:00, w piątki od 8:00 do 12:00, lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod numerami telefonów: (56) 652 18 49, (56) 652 18 48, (56) 652 18 98.

 

Załączniki

Rozporządzenie MRIRW poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze

Uchwała Zarządu Województwa 11-397-22

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Województwa 11-397-22

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa 11-397-22

Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)

Wniosek o przyznanie pomocy (xls)

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy

Umowa o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 4 do umowy

Wniosek o płatność (pdf)

Wniosek o płatność (xls)

Instrukcja do wniosku o płatność