Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Uwaga! Nowe rozporządzenie dotyczące naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych – tzw. „taryfikator”

18.06.2020 przez Joanna Łowicka

Informujemy, że w dniu 11 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (Dz. U. poz. 1028).

Zwracamy uwagę, że zgodnie z treścią rozporządzenia, do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 11 czerwca 2020 r. zastosowanie mają nowe – zmienione wskaźniki procentowe określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Ze względu na wprowadzone przez ustawodawcę istotne zmiany, mogące mieć znaczny wpływ na wynik oceny postępowania, zachęcamy do uważnej lektury nowych przepisów.

Treść rozporządzenia