Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Aktualizacja listy operacji – gospodarka wodno-ściekowa

21.02.2024 przez Joanna Łowicka

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 21 lutego 2024 r., zaktualizował listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znajduje się 65 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy w wysokości 185 733 300 zł.

W związku z pojawieniem się dodatkowych środków pochodzących z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy (EURI), samorząd województwa przeprowadził ocenę kolejnych wniosków mieszczących się w limicie. W wyniku powyższego, pozytywnie oceniono 1 wniosek o przyznanie pomocy. Dofinansowaniem zostają objęte wnioski od pozycji 36 do pozycji 43.

Uchwała nr 8/393/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie aktualizacji listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020