Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Inwestycje w obiekty kulturalne – lista operacji zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy

05.01.2022 przez Piotr Rychlicki

W dniu 5 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 69 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 21 518 462 zł. Limit środków na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” dla województwa kujawsko-pomorskiego pozwoli po pozytywnej ocenie administracyjnej z wszystkimi podmiotami z listy operacji zawrzeć umowy o przyznaniu pomocy.

Uzasadnienie

Uchwała

Lista operacji