Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Kolejne umowy z PROW na targowiska

10.04.2019 przez Joanna Łowicka

W dniu 10 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na liście znalazły się 2 projekty na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 1 999 990 zł. Dostępny limit środków pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkie pozytywnie ocenione wnioski o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego naboru.

Uchwała Zarządu Województwa z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Uzasadnienie uchwały Zarządu Województwa

Załącznik do uchwały Zarządu Województwa