Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szansa na dofinansowanie dla gospodarki wodno-ściekowej

24.11.2016 przez Kacper Szary

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 22 grudnia 2016 r. do dnia 16 lutego 2017 r. (do godz. 12:00).

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej funduszy unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 114, w godzinach od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00 (w ostatnim dniu naboru do godziny 12:00) lub nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego (za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę).

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod numerami telefonów: 784 936 064; 660 691 135; 660 691 425; 690 550 928; 604 781 081; 668 360 805; 660 702 237.

Do pobrania

Rozporzadzenie MRiRW z dnia 14.07.2016 r.w sprawie szczegolowych warunkow i trybu przyznawania oraz wyplaty pomocy finansowej na operacje typu 'Gospodarka wodno-sciekowa’.pdf (794.6 KiB)

Uchwala nr 46-1800-16 Zarzadu Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r..docx (24.7 KiB)

Zalacznik do uchwaly nr 46-1800-16 Zarzadu Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r..docx (81.8 KiB)

Wniosek o przyznanie pomocy.xls (226.0 KiB)

Instrukcja wypelniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf (673.6 KiB)

Umowa o przyznanie pomocy.zip (3.3 MiB)

 Wniosek o platnosc.xls (229.5 KiB)

Instrukcja wypelniania wniosku o platnosc.pdf (648.2 KiB)

Wskaznik skanalizowania gmin na koniec 2014.xls (75.0 KiB)

Wsaznik zwodociagowania gmin na koniec 2014.xls (74.5 KiB)