Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Umowy RPO i PROW: pałac w Wieńcu, edukacja, biznes, infrastruktura

24.05.2019 przez Joanna Łowicka

31 milionów złotych – taka jest wartość uruchamianego 23 maja wsparcia z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Środki zostaną przeznaczone m. in. na drogi, budowę i modernizację obiektów publicznych, potrzebne projekty w dziedzinie edukacji oraz biznes. Wśród beneficjentów przedsiębiorcy, samorządy lokalne i organizacje społeczne. Największe wsparcie, bo 15 mln złotych otrzyma Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, który realizuje przebudowę i modernizację Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka. Z kolei miasto Bydgoszcz, dzięki dofinansowaniu ponad 7 mln złotych zrealizuje projekt edukacyjny, polegający na organizacji dodatkowych zajęć, rozwijających kompetencje kluczowe dla 2,5 tysiąca uczniów z 25 bydgoskich szkół.

W pałacu w Wieńcu, po remoncie i modernizacji samej eklektycznej budowli oraz starego dworu i kordegardy, zostanie ulokowane nowa instytucja – Kujawskie Centrum Muzyki. Zrealizowane zostaną także remont zabytkowego ceglanego ogrodzenia, budowa dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, alejek spacerowych z wykorzystaniem istniejącego drzewostanu i obiektów małej architektury. Całkowity koszt inwestycji to 23 mln złotych.

Znaczące środki, ponad 11 milionów złotych, przekazujmy na miękkie przedsięwzięcia w dziedzinie edukacji, w ramach których sfinansowane zostaną wysokiej jakości zajęcia pozalekcyjne (m. in. z języka angielskiego, matematyki, programowania komputerowego i robotyki) i doposażenie pracowni dydaktycznych szkół podstawowych i studia podyplomowe dla nauczycieli.

– To także inwestycje, inwestycje bardzo ważne. Tworzymy w ten sposób nie tylko warunki rozwoju dla tych młodych ludzi. Od tego, co wyniosą ze szkół zależy to, kim się w przyszłości staną, kim będą – i co wniosą do rozwoju Kujaw i Pomorza – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

Największe z tych przedsięwzięć, za ponad 8,3 miliona złotych, zrealizuje samorząd miejski Bydgoszczy. Z zajęć dodatkowych i wyrównawczych, a także specjalistycznego wsparcia korekcyjno-kompensacyjnego, logopedycznego, socjoterapeutycznego i psychoedukacyjnego skorzysta ponad 2,5 tysiąca uczniów bydgoskich podstawówek. Ponad 300 pracujących w nich nauczycieli będzie mogło bezpłatnie podnieść kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i podejmując studia podyplomowe. Szkoły otrzymają też nowy sprzęt dydaktyczny.

Wśród projektów inwestycyjnych ze względu na koszty i wagę  wyróżniają się również budowa nowego przedszkola w Ryńsku w powiecie wąbrzeskim oraz zakup i montaż instalacji solarnych (służących produkcji energii elektrycznej i cieplnej) na 101 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych w Chełmży w powiecie toruńskim. W obu przypadkach dofinansowanie z RPO to rząd pół miliona złotych.

Umowy odbiorą też samorząd gminy Świekatowo w powiecie świeckim (na stworzenie przestrzeni rekreacyjnej z urządzeniami do ćwiczeń na wolnym powietrzu) i samorząd miejski Chełmży (na remont restauratorski elewacji ratusza). Dotacje wynoszą tu po ćwierć miliona złotych.

Umowy PROW, warte łącznie 3,5 mln złotych, to tym razem przede wszystkim pieniądze dla przedsiębiorców, startujących i tych już okrzepłych. Tym pierwszym przekazujmy w formie dotacji łącznie blisko pół miliona złotych. Pomysły na biznes, których realizacji będą służyć, to gospodarstwo opiekuńcze, gabinet terapii sensorycznej, biuro usług rachunkowych, pracownia stolarska i pracownia florystyczna oraz mobilny salon urody.

W ramach PROW sfinansujemy też przebudowę 2 kilometrów drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Szczuka i Cielęta w powiecie brodnickim.

Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 to ponad 8 miliardów złotych. Podpisaliśmy już ponad 1 700 umów o dofinansowanie z beneficjentami. Ich łączna wartość to blisko 5 miliardów złotych.

Przypadająca na nasz region pula środków PROW 2014-2020 to 362 miliony złotych. Dzięki zakontraktowanym już środkom m. in. zmodernizowano blisko 200 kilometrów dróg gminnych na terenach pozamiejskich, założono ponad ćwierć tysiąca nowych firm i stworzono lub utrzymano na wsi ponad 1000 miejsc pracy.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Małkowskiego 

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl