Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wizyta przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego

10.04.2019 przez Joanna Łowicka

Przekazanie doświadczeń we wdrażaniu instrumentu rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) było głównym tematem spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się 8 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedno z dwóch województw w kraju zdecydowało się realizować instrument RLKS w perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach RLKS społeczność z danego obszaru tworzy partnerstwo lokalne, które opracowało i realizuje strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. RLKS jest narzędziem służącym włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju lokalnego.

W spotkaniu wzięli udział: przewodniczący Sejmiku Województwa – Ryszard Bober, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Dariusz Kurzawa, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosław Rzepa, pracownicy obu Urzędów oraz przedstawiciele Lokalnych Grup Działania. Spotkanie zakończyła dyskusja dotycząca planowania wielofunduszowych strategii i wdrażania instrumentu RLKS po 2020 roku.

Więcej informacji na temat realizacji instrumentu RLKS znajduje się pod linkami

dowiedz-sie/rlks

https://kujawsko-pomorskie.pl/menu-tematyczne/lokalne-grupy-dzialania

Wydział Koordynacji RLKS

zdj. Andrzej Goiński