Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Konkurs na gospodarkę wodno-ściekową rozstrzygnięty

22.01.2020 przez Kacper Szary

W dniu 22 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 65 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 57 735 954 zł.

Limit środków na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa dla województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 51 141 585,54 zł. W związku z powyższym, wnioski z listy operacji stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, od pozycji 1 do pozycji 57 (włącznie) podlegają kontroli administracyjnej. Pozostałe wnioski znajdujące się na liście operacji będą sukcesywnie podlegały kontroli administracyjnej w wyniku ewentualnego uwolnienia środków.

Do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uzasadnienie uchwały

Załącznik do uchwały – Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy