Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabory wniosków dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej oraz ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego

24.05.2018 przez Joanna Łowicka

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza kolejne dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz ,,Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 23 lipca 2018 r. (do godz. 12:00).

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej funduszy unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 114, w godzinach od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00 (w ostatnim dniu naboru do godziny 12:00) lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod numerami telefonów: 660 691 101; 784 936 064; 660 702 237; 604 781 081; 660 691 425; 690 550 928; 660 691 135.

UWAGA!

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy dany podmiot może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego zakresu. W związku z powyższym wnioskodawca jeżeli zamierza wnioskować na dwa zakresy: zakres „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz zakres ,,Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” zobowiązany jest do złożenia dwóch oddzielnych wniosków o przyznanie pomocy.

Kształtowanie przestrzeni publicznej

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r.

Załącznik do uchwały

Uzasadnienie uchwały

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r.

Załącznik do uchwały

Uzasadnienie uchwały

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją

Umowa o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego’ w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zobacz dokument)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zobacz dokument)