Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Kolejna szansa na targowiska

06.07.2022 przez Piotr Rychlicki

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

Wnioski należy składać w terminie od 22 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. (do godz. 12:00 w ostatnim dniu naboru) bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 114, w godzinach od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00 lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano przesyłkę.

Informacje na temat ww. działania udzielane są w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pod numerami telefonów: 784 936 064, 660 691 425, 660 702 237, 690 550 928.

Do pobrania: