Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Uwaga Beneficjenci zaktualizowane instrukcje wypełniania wniosków o płatność dla operacji w ramach poddziałania 19.2

05.05.2017 przez Joanna Kaczor

Informujemy, iż zostały zaktualizowane instrukcje wypełniania wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla operacji:

I. z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
II. w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W instrukcjach zostały dodane informacje o załączniku Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym. Ponadto, na stronie ARiMR zostały zamieszczone przykładowe wzory sprawozdań (zawierające minimalne wymagania) oraz informacje pomocnicze przy ich wypełnianiu.

(pkt. I.8 – dla operacji z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania dzialalności gospodarczej, pkt II.6 dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)

Poniżej link zaktualizowanych dokumentów:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html