Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Koronawirus – wyjaśnienia MRiRW do zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

14.05.2020 przez Kacper Szary

Przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania zmienionych przepisów i rozwiązań w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wyjaśnienia z dnia 23.04.2020 r.

Wyjaśnienia z dnia 05.05.2020 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 67b ust. 2 zmienionej ustawy, do uzupełnień wzywani będą wnioskodawcy, którzy nie spełnili warunków przyznania pomocy z przyczyn związanych z COVID-19. Przez te przyczyny należy rozumieć wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, co jest faktem powszechnie znanym. W związku z powyższym Samorząd Województwa będzie wzywać do uzupełnień wszystkich wnioskodawców, którzy nie spełnili warunków przyznania pomocy także w przypadku tych wniosków, które zgodnie z przepisami rozporządzeń MRiRW dla poszczególnych instrumentów wsparcia pozostawiane są bez rozpatrzenia. Wnioskodawców, którzy nie spełnili tych warunków, wzywa się do przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnienie tego warunku i dalej prowadzi się postępowanie w sprawie przyznania tej pomocy, w tym w razie potrzeby przywraca się termin na podstawie art. 67b ust. 1 ustawy.

Wzór pisma z prośbą o pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, w związku z obowiązującą w kraju sytuacją epidemiologiczną do pobrania tutaj.