Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zabytki – lista operacji zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy

27.09.2018 przez Kacper Szary

W dniu 26 września 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 6 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 1 443 007 zł. Limit środków na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” dla województwa kujawsko-pomorskiego, wynosi 500 000 euro, co w przeliczeniu wg kursu wymiany złotego do euro (4,2882 zł) wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny, daje kwotę 2 144 100 zł. Kontroli administracyjnej podlega 150% limitu środków w wysokości 3 216 150 zł. W związku z powyższym, po pozytywnej ocenie administracyjnej z wszystkimi podmiotami z listy operacji będą mogły zostać zawarte umowa o przyznaniu pomocy.

UWAGA:

Po przeprowadzeniu kontroli administracyjnej wniosków, Samorząd Województwa zaktualizuje i poda do publicznej wiadomości listę, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy oraz mieszczące się w limicie środków przewidzianych na operację typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”.

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 37/1788/18

Uzasadnienie uchwały

Załącznik do uchwały – lista operacji