Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szansa na budowę, przebudowę lub wyposażenie świetlic i domów kultury

19.08.2021 przez Joanna Łowicka

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 6 września 2021 r. do dnia 29 października 2021 r. (do godz. 12:00).

Formularz wniosku dostępny jest poniżej.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 114, w godzinach od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00 (w ostatnim dniu naboru do godziny 12:00) lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod numerami telefonów: 660 691 101; 784 936 064; 660 691 425; 660 702 237; 690 550 928.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wzór umowy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy

zal. 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe

zal._2_Wykaz_dzialek_ew_4z

Zal._3_Kary_admin.przed_4z

Zal._3a_Kary_admin.po_4z

zal._4_Info_po_realizacji_4z