Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wskaźniki dla gospodarki wodno-ściekowej już dostępne

20.09.2016 przez Joanna Łowicka

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało wskaźniki zwodociągowania oraz skanalizowania gmin, sporządzone według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2014 r., na podstawie których przyznawane będą punkty planowanym operacjom z zakresu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskaźnik zwodociągowania gmin

Wskaźnik skanalizowania gmin