Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Kształtowanie przestrzeni publicznej – lista operacji zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy

24.05.2021 przez Anna Angielczyk

W dniu 1 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na liście znalazło się 64 projekty na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 19 555 838 zł. Limit środków na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” dla województwa kujawsko-pomorskiego, wynosi 26 942 106,89 zł. W związku z powyższym, wszystkie wnioski z listy operacji podlegają kontroli administracyjnej. Po zakończonej ocenie z wszystkimi podmiotami z listy, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione, będą mogły zostać zawarte umowy o przyznaniu pomocy.

UWAGA:

Po przeprowadzeniu kontroli administracyjnej wniosków, Samorząd Województwa zaktualizuje i poda do publicznej wiadomości listę, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy oraz mieszczące się w limicie środków przewidzianych na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”.

Uchwała

Uzasadnienie uchwały

Załącznik do uchwały – lista operacji