Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Drogi – lista operacji zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy

12.10.2018 przez Joanna Łowicka

W dniu 10 października 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 76 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 54 580 162 zł. Limit środków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” dla województwa kujawsko-pomorskiego, wynosi 8 599 823,88 euro, co w przeliczeniu wg kursu wymiany złotego do euro (4,2779 zł) wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny, daje kwotę 36 789 186,58 zł. Kontroli administracyjnej podlega 150% limitu środków w wysokości 55 183 779,87 zł. W związku z powyższym, lista operacji stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały, obejmuje 76 wniosków.

UWAGA:

Po przeprowadzeniu kontroli administracyjnej wniosków, Samorząd Województwa zaktualizuje i poda do publicznej wiadomości listę, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy oraz mieszczące się w limicie środków przewidzianych na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 39/1900/18

Uzasadnienie uchwały

Załącznik do uchwały – lista operacji