Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szkolenie beneficjentów – uchybienia Pzp

24.04.2017 przez Monika Włoczewska

Zapraszamy beneficjentów na szkolenie dotyczące omówienia uchybień w zakresie Prawa zamówień publicznych oraz reguł stosowanych podczas czynności kontrolnych.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym najczęściej występujących uchybień w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych oraz reguł związanych z czynnościami kontrolnymi podczas realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 dla działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” oraz „Gospodarka wodno – ściekowa”.

Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) w Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6 w Toruniu (Sala Wielka), w godzinach od 10:00 do 12:00.

Zgłoszenie uczestnictwa (po jednym przedstawicielu beneficjenta) prosimy przesyłać na adres e-mailowy: m.wloczewska@kujawsko-pomorskie.pl oraz m.kubicka@kujawsko-pomorskie.pl do środy (26.04.2017 r.) do godziny 13:00.