Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja w sprawie harmonogramu naborów wniosków na 2024 rok

29.12.2023 przez Piotr Rychlicki

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz przepisami rozdziału V. pkt. 3 i 6. Wytycznej podstawowej w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 z dnia 15 marca 2023 r. podajemy w kolejności chronologicznej planowane przybliżone terminy uruchomienia naborów wniosków w 2024 r.:

  1. 13.1 LEADER – komponent Zarządzanie LSR – termin rozpoczęcia: 15.03.2024 r.;
  2. 10.10 – Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi (oczyszczalnie przydomowe) – termin rozpoczęcia: 19.12.2024 r.

Jednocześnie informujemy, że rozpoczęcie ww. naborów uwarunkowane jest przygotowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu do obsługi wniosków na potrzeby działań realizowanych przez samorządy województw.

Harmonogram naborów wniosków będzie aktualizowany nie rzadziej, niż na koniec każdego kwartału.