Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


60 tysięcy złotych na zakup sprzętu komputerowego dla gminnej szkoły

12.04.2019 przez Joanna Łowicka

Zachęcamy gminy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do wnioskowania o granty w wysokości do 150 tys. zł na realizację projektu z podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy – 100% dofinansowania, brak wkładu własnego!

Gmina może realizować projekt samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Projekt można realizować aż do lutego 2020r.

W ramach grantu można rozliczyć wszystkie koszty związane z realizacją projektu:

 • zakup komputerów (do 40% kwoty otrzymanego grantu);
 • organizacja szkoleń (do 20% grantu) w tym wynajem Sali, catering dla uczestników, materiały szkoleniowe;
 • wynagrodzenia dla instruktorów (może nim być lokalny nauczyciel, pracownik biblioteki lub osoba z NGO posiadająca doświadczenie – do 40% grantu);
 • koszty promocji projektu (do 20% kwoty grantu);
 • koszty administracji i zarządzania (do 20% kwoty otrzymanego grantu).

Sprzęt komputerowy po zakończeniu projektu powinien trafić do gminnej szkoły.

Fundacja dopuszcza dowolność w wyborze tematów szkoleń- można wybrać w zależności od swoich potrzeb od jednego do siedmiu spośród poniższych tematów, można też zorganizować w każdym z tych tematów dowolną liczbę szkoleń.

Tematyka szkoleń (każde szkolenie trwa 16 h):

 • „Rodzic w Internecie”,
 • „Mój biznes w sieci”,
 • Rolnik w sieci”,
 • „Kultura w sieci”
 • „Moje finanse i transakcje w sieci”,
 • „Działam w sieciach społecznościowych”,
 • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.

Opis modułów szkoleniowych – pobierz

W konkursach Fundacji Promocji Gmin Polskich już ponad 150 gmin skorzystało i otrzymało grant.

Fundacja Promocji Gmin Polskich stawia na rozwój społecznej lokalności, stara się angażować w projekty pobudzające rozwój gminy i jej mieszkańców. Pomaga również w wypełnieniu wniosku o grant oraz na każdym etapie realizacji (przesyła wzory wniosków, umów, zapytań itp.). Nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania środków.

Fundacja Promocji Gmin Polskich jest Operatorem projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców powyżej 25 roku życia.

Oferuje granty dla JST do 150 tys. zł na przeprowadzenie szkoleń z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych – w 100% dofinansowane ze środków UE, bez wkładu własnego.

Zapraszamy do kontaktu z fundacją pod nr tel. (22) 697 52 99 lub email: fundacja@fpgp.eu.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie: www.fpgp.eu (zakładka Polska Cyfrowa 3.1).