Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wsparcie na edukację, inwestycje i dotacje dla przedsiębiorców

10.05.2019 przez Joanna Łowicka

Umowy o dofinansowanie o wartości blisko 7,7 miliona złotych przekazał 9 maja beneficjentom marszałek Piotr Całbecki. Środki pochodzą z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie trafi na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, termomodernizację i przebudowę obiektów użyteczności publicznej oraz projekty edukacyjne.

– Podpisujemy dziś kolejne umowy na dofinansowanie projektów w ramach dwóch programów: RPO WK-P i PROW. Tym razem przekazujemy wsparcie na podwyższanie wiedzy i umiejętności uczniów, projekty inwestycyjne, a także środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczególnie cieszy fakt, że tak wielu przedsiębiorców reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw,  stawia na rozwój własnych firm i śmiało sięga po środki, by ten cel osiągnąć – mówi marszałek Piotr Całbecki

Wśród umów RPO są dwa projekty dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w powiecie bydgoskim. Pieniądze trafią na remont i poprawę efektywności energetycznej budynku Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu, budynku szkoły w Wudzynie oraz czterech stacji uzdatniania wody w miejscowościach Kotomierz, Trzeciewiec, Dobrcz i Strzelce Górne. Na projekty te przeznaczamy milion złotych. Dofinansowanie otrzymała także gmina Wielgie (powiat lipnowski). Zakres inwestycji obejmie przebudowę, rozbudowę i wyposażenie obiektu przedszkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych, co umożliwi utworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków. Na ten cel trafi 360 tysięcy złotych. Pieniądze przekazujemy również na przebudowę i wyposażenie przedszkola w Dąbrowie Biskupiej (powiat inowrocławski). Dzięki realizacji inwestycji powstanie w gminie pierwsza publiczna placówka oferująca całodzienną opiekę nad maluchami.

Wręczyliśmy także 5 umów na dofinansowanie projektów edukacyjnych. Wsparcie otrzymały:

 • gmina Bobrowo (powiat brodnicki),
 • powiat wąbrzeski,
 • gmina Nowe (powiat świecki),
 • gmina Zakrzewo (powiat aleksandrowski),
 • gmina Golub-Dobrzyń.

Projekty dotyczą organizacji zajęć rozwijających i wyrównawczych, zajęć z doradztwa zawodowego, zajęć językowych, wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Środki trafią także na szkolenia dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi. Wsparcie na projekty edukacyjne to 5,3 miliona złotych.

Lista projektów RPO (EFS i EFRR)

Podczas dzisiejszej uroczystości przekazaliśmy 3 umowy PROW. Wsparcie o łącznej wartości 180 tysięcy złotych umożliwi uruchomienie działalności gospodarczej i zakup niezbędnych maszyn,  i wyposażenia. Środki trafią do beneficjentów z powiatu inowrocławskiego (gmina wiejska Inowrocław oraz gmina Złotniki Kujawskie) i powiatu tucholskiego (gmina Kęsowo).

Lista projektów PROW

Umowy RPO i PROW w liczbach:

 • Blisko 7,7 mln złotych – całkowita wartość dofinansowania
 • 9 umów na dofinansowanie w ramach naszego RPO
 • 3 umowy w ramach PROW
 • 180 tys. złotych – wartość dofinansowania na projekty w ramach PROW
 • 7,5 mln złotych – wartość dofinansowania na projekty w ramach RPO
 • 5,3 mln złotych – wsparcie na projekty edukacyjne
 • 1,6 mln złotych – najwyższa wartość dofinansowania (projekt „edukacja dla przyszłości” w gminie Bobrowo)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest instrumentem realizacji polityki spójności Unii Europejskiej. Jego budżet składa się z dwóch komponentów – środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

fot. Mikołaj Kuras