Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Aktualności

• Zaproszenie na wizytę studyjną – rewitalizacja na obszarach wiejskich (18.10.2021)

(18.10.2021)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wizycie studyjnej, zaplanowanej w dniach 21-22 października br. na terenie Lokalnych Grup Działania „Ziemia Gotyku” oraz „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” . Wizyta będzie miała charakter dwudniowy (nocleg dla uczestników zaplanowano w Bydgoszczy).

Cel wizyty

Wizyta studyjna ma na celu przedstawienie specyfiki rewitalizacji na obszarach wiejskich regionu oraz zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk w tej dziedzinie. Zaproszenie do wzięcia udziału kierowane jest do przedstawicieli gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, na terenie których realizowane są projekty rewitalizacyjne w części wiejskiej JST.

Program wizyty

Program wizyty dostępny jest tutaj (.pdf). Szczegółowy harmonogram czasowy przekazany zostanie uczestnikom po zarejestrowaniu zgłoszeń.

Koszty wizyty

Organizator zapewnia pokrycie wszystkich kosztów wizyty studyjnej (transport,wyżywienie, zakwaterowanie). Zgłoszenie uczestnictwa wiąże się z obowiązkiem wzięcia udziału (organizator nie przewiduje możliwości rezygnacji w „przeddzień wyjazdu”). Miejscem zbiórki uczestników będzie Toruń – Plac Teatralny 2, budynek Urzędu Marszałkowskiego WK-P.

Formularz kontaktowy

Zgłoszenia udziału wizycie można dokonać poprzez formularz kontaktowy. Umożliwia się zgłoszenie maksymalnie 2 osób z reprezentowanej instytucji.

Projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 


• Nabór uzupełniający do Partnerskiej Inicjatywy Miast (15.10.2021)

(15.10.2021)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło nabór uzupełniający do kolejnej edycji Partnerskiej Inicjatywy Miast na lata 2021-2023. To program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej.

Obszary tematyczne obecnej edycji #PIM to:

• miasto cyfrowe,
• miasto inicjatyw #PPP (Partnerstwa Publiczno-Prywatnego),
• miasto zielone.

Termin nadsyłania wniosków przez miasta chętne do udziału w projekcie – 2 listopada 2021 r.

Partnerem strategicznym obecnej edycji #PIM jest Bank Światowy, którego eksperci podzielą się z uczestnikami specjalistyczną wiedzą w przygotowaniu innowacyjnych rozwiązań dla miast.

Szczegóły http://tiny.cc/nabor_pim


• Newsletter o rewitalizacji #11 (15.10.2021)

maszyna do pisania
(15.10.2021)

Regiony Rewitalizacji – dzieje się

 • Podlaskie Rewitalizuje – podsumowanie wizyty w województwie podlaskim w ramach międzyregionalnej sieci Zespołów ds. Rewitalizacji
  W dniach 13-17 września 2021 r. Województwo Podlaskie gościło przedstawicieli Zespołów ds. Rewitalizacji innych urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Celem wizyty studyjnej była prezentacja i promocja dobrych praktyk rewitalizacyjnych naszego regionu: rozwiązań wypracowanych przez Miasto Grajewo w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast, a także doświadczeń rewitalizacyjnych Miasta Hajnówka, Gminy Hajnówka oraz Gminy Supraśl. Link do podsumowania wizyty: https://rewitalizacja.wrotapodlasia.pl/pl/aktualnosci/takie-rzeczy-tylko-na-podlasiu.html
 • Zachodniopomorskie – Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – zachęcamy do obejrzenia filmu pt. Rewitalizacja środowisk popegeerowskich, opowiadającego o działaniach rewitalizacyjnych w małych miastach i wsiach położonych w tzw. Specjalnej Strefie Włączenia – czyli obszarze województwa zachodniopomorskiego o relatywnie niższym potencjale społeczno-gospodarczym. Scenariusz filmu obejmuje nie tylko efekty działań, ale przede wszystkim zaangażowanie społeczne, zmianę postaw i poczucie sprawczości wśród mieszkańców obszarów zdegradowanych, której znaczną cześć stanowią miejscowości popegeerowskie. Film można zobaczyć tutaj: http://rewitalizacja.wzp.pl/aktualnosci/rewitalizacja-srodowisk-popegeerowskich-film
 • Lubuska Rewitalizacja warta zachodu – Zachęcamy do lektury publikacji „Rewitalizacja warta zachodu. Praktyczny poradnik i dobre praktyki”. Publikacja z jednej strony wskazuje zasady prowadzenia rewitalizacji i zawiera praktyczne wskazówki przydatne przy planowaniu i realizacji procesu rewitalizacji, z drugiej jest przewodnikiem po dobrych praktykach, wypracowanych przez gminy województwa lubuskiego. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy zawiera część poradnikową i opis udanego rozwiązania, które może stanowić inspirację dla innych gmin. Publikacja dostępna jest  w regionalnym portalu o rewitalizacji: https://rpo.lubuskie.pl/-/rewitalizacja-warta-zachodu-praktyczny-poradnik-i-dobre-praktyki-
 • Rewitalizacja w Wielkopolsce – Jak przebiega rewitalizacja w Wielkopolsce i dlaczego udział mieszkańców jest taki ważny? O modelowych praktykach z Konina i  Leszna, dobrych praktykach z Czeplina i wiele więcej można dowiedzieć się z dodatku „Rewitalizacja w Wielkopolsce”, który ukazał się na łamach dziennika Głos Wielkopolski i dostępny  jest także w regionalnym portalu o rewitalizacji: https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/rewitalizacja_n/aktualnosci-rewitalizacja/rewitalizacja-w-wielkopolsce-dodatek-specjalny-w-glosie-wielkopolskim Zachęcamy do lektury!

Relacja z seminarium „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”
W dniach 22 i 23 września 2021 w Pałacyku Konopackiego w Warszawie spotkali się przedstawiciele Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, Urzędów Marszałkowskich zaangażowanych w projekt Regiony Rewitalizacji oraz Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji. Celem spotkania było sieciowanie podmiotów wspierających gminy we wdrażaniu programów rewitalizacji z uwzględnieniem wyzwań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.
Organizatorami spotkania byli Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Dzielnicą Pragi Północ m. st. Warszawy.
Relacja dostępna jest na stronie NID: https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/relacja-z-seminarium-dziedzictwo-kulturowe-w-rewitalizacji/

Raport NIK o efektach programów rewitalizacji
Zachęcamy do zapoznania się z Informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn. Realizacja programów rewitalizacji i ich efekty. Niestety kontrola wykazała, że programy rewitalizacji wdrażane były przez gminy często niezgodnie z przyjętymi założeniami. Zwłaszcza sposób prowadzenia monitoringu lub ewaluacji programu rewitalizacji nie pozwalał na dokonanie pełnej i obiektywnej oceny efektów wdrażanych działań. Skutkiem tego, chociaż w każdej gminie zachodziły przesłanki do całościowej analizy i aktualizacji programów rewitalizacji, w zdecydowanej większości w ogóle nie podejmowano takich działań. Znikome było również zaangażowanie w proces rewitalizacji lokalnej społeczności, a gminy jedynie sporadycznie korzystały z dojrzałych form partycypacji społecznej, takich jak współdecydowanie czy kontrola obywatelska. W niewielkim stopniu wykorzystano możliwości Komitetów Rewitalizacji. Pełniona przez nie funkcja opiniodawczo-doradcza w praktyce była ograniczona.
Jak zauważa NIK, rewitalizacja – czasem nadal błędnie utożsamiana jedynie z odnową zabytków – to złożony proces, którego celem jest wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, a jego skutkiem ma być poprawa zagospodarowania objętego nią terenu, a zwłaszcza jakości życia jego mieszkańców. Nazbyt często programy rewitalizacji są jednak traktowane przez gminy tylko jako wymóg formalny, którego spełnienie umożliwia ubieganie się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
W oparciu o zebrane dane NIK przygotował wnioski kierowane zarówno do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zarządów województw, jak i organów wykonawczych oraz stanowiących gmin – zachęcam do zapoznania się z pełnym raportem i wnioskami.
Raport NIK dostępny jest na stronie: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/20/081/
Informacja prasowa o wynikach kontroli: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/programy-rewitalizacji.html

Źródło: Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji


• Wizyta studyjna w Województwie Podlaskim (20.09.2021)

(20.09.2021)

W dniach 13-17 września br., przedstawiciele Zespołów ds. Rewitalizacji Urzędów Marszałkowskich oraz  pracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwa Rozwoju i Technologii gościli w Województwie Podlaskim, podczas wizyty studyjnej, realizowanej w ramach zadania Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Wizyta studyjna, odbywająca się w ramach międzyregionalnej sieci Zespołów ds. Rewitalizacji, obejmowała m.in. promocję dobrych praktyk rewitalizacji regionu podlaskiego, przedstawienie i promocję rozwiązań Modelowej Rewitalizacji w Mieście Grajewo oraz prezentację przedsięwzięć rewitalizacyjnych i doświadczeń miast, gmin i społeczności lokalnych województwa podlaskiego zaangażowanych w działania rewitalizacyjne.

W ramach spotkania nastąpiła również prezentacja założeń regionalnej polityki rewitalizacji oraz warsztat integracyjny. Dodatkowo udało się uczestnikom poznać klimat i magię Podlasia, obejmującą m.in. połacie dziewiczej przyrody, kolorową mozaikę kultur i religii oraz kuchni, czy urok małych miasteczek.

Źródło: rewitalizacja.wrotapodlasia.pl


• Zapytanie ofertowe – realizacja spotu promocyjnego (13.09.2021)

(13.09.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na opracowanie scenariusza, realizację , produkcję i montaż spotu promującego działania rewitalizacyjne w Województwie Kujawsko-Pomorskim w ramach realizacji projektu dot. wsparcia gmin regionu w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji.

Dokumenty

Szczegółowe zapytanie ofertowe oraz załączniki potrzebne do przygotowania oferty można znaleźć poniżej:

 1. Zapytanie-ofertowe-spot (.pdf)
 2. Załącznik nr 1 – wzór oferty (.pdf)
 3. Załącznik nr 2 – istotne postanowienia umowy (.pdf)
 4. Załącznik nr 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (.pdf)
 5. Załącznik nr 4 – oświadczenia (.pdf)
 6. Załącznik nr 5-gminy projekty (.pdf)

Nabór ofert trwa do 24 września (piątek) do godz. 10:00.

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Damian Wiśniewski,
Departament Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
tel. 784-951-992,
e-mail: d.wisniewski@kujawskopomorskie.pl

Projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


• Krajowy newsletter o rewitalizacji #10 (18.08.2021)

Zębatki mechanizmu
(18.08.2021)

Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pt. „Czy rewitalizacja przestrzeni publicznej w PPP jest możliwa?” z serii „Pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego wyjaśnia…„, w której Pan Waldemar Buda, Wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  przybliża konkretne zagadnienia z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego.

Materiał odpowiada na pytanie czy rewitalizacja przeprowadzona w partnerstwie publiczno-prywatnym pozwala odzyskać zaniedbaną przestrzeń publiczną by ponownie służyła lokalnej społeczności i gospodarce.  Artykuł dostępny jest pod adresem: https://polskatimes.pl/pelnomocnik-rzadu-ds-partnerstwa-publicznoprywatnego-wyjasnia-czy-rewitalizacja-przestrzeni-publicznej-w-ppp-jest-mozliwa/ar/c3-15571311

Wsparcie rozwoju rynku PPP w Polsce

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Centralna Jednostka ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w celu wsparcie rozwoju rynku PPP prowadzi portal: https://www.ppp.gov.pl/ Na portalu można zapoznać się z:

 • Wytycznymi PPP;
 • Praktycznymi doświadczeniami – na portalu prezentowane są inwestycje (rządowe i samorządowe) wraz z dokumentacją opracowaną w trakcie procesu przygotowania projektów i wyboru partnera prywatnego charakterystyczna dla różnorodnych sektorów. Wśród przykładów m.in. inwestycje dot. efektywności energetycznej i termomodernizacji: https://www.ppp.gov.pl/efektywnosc-energetyczna/
 • Ofertą MFiPR – Ministerstwo oferuje m.in.:
  – kompleksowe wsparcie (prawne, ekonomiczno-finansowe i techniczne) w całym procesie wyboru partnera prywatnego i zamknięcia finansowego, świadczone przez zespół wyspecjalizowanych ekspertów,
  – wydanie opinii nt. zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
  – szkolenia i warsztaty, w tym bezpłatne szkolenia e-learning,
  – narzędzie ułatwiające przygotowanie projektu PPP.

Podręcznik „Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji”

Zachęcamy także do zapoznania się z podręcznikiem co prawda z 2015 r. ale wartościowym pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji” autorstwa Ireny Herbst, Aleksandry Jadach-Sepioło, Katarzyny Sobiech-Grabki. Podręcznik jest próbą zaprezentowania najważniejszych elementów projektów PPP w rewitalizacji. Publikacja dostępna jest na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/partnerstwo-publiczno-prywatne-w-rewitalizacji

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 


• Krajowy newsletter o rewitalizacji #9 (11.08.2021)

(11.08.2021)

Regiony Rewitalizacji –  dzieje się

 • Podlaskie Rewitalizuje – pomysł na Regionalną Politykę Rewitalizacji – na stronie https://rewitalizacja.wrotapodlasia.pl/pl/aktualnosci/podlaskie-rewitalizuje–pomysl-na-regionalna-polityke-rewitalizacji.html można zapoznać się z podsumowaniem warsztatu poświęconego roli regionów w systemie rewitalizacji zrealizowanego podczas pierwszego dnia Kongresu Polityki Miejskiej 2021. Współorganizatorem warsztatu był Zespół ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. A we wrześniu podczas wizyty studyjnej będzie możliwość zapoznania się z postępem prac nad Podlaską Regionalną Politykę Rewitalizacji.
 • Zespół ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego udostępnił listę podcastów o tematyce miejskiej. Podcasty to prosta, wygodna i darmowa formą zdobywania i rozwijania wiedzy na prawie każdy temat. Wskazana dwunastka podcastów przybliża tematykę miejską dotyczącą m.in. problemów miast, ich wyzwań, inspirujących przedsięwzięć, czy wizji miast przyszłości – jest tu m.in. podcast NID. Lista stanowi subiektywny wybór naszych kolegów z województwa pomorskiego, ale może zainspiruje także osoby z innych województw. Lista do znalezienia na stronie: https://www.rpo.pomorskie.eu/-/podcasty-o-tematyce-miejskiej-zapraszamy-do-odsluchu

Pilotaż rewitalizacji w Radomsku

Instytut Rozwoju Miast i Regionów, wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii (Lider konsorcjum) oraz Uczelnią Łazarskiego, realizuje projekt „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Jednym z działań w ramach projektu jest Zadanie 3. Konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnej urbanizacji w Polsce. Do wdrożenia działań pilotażowych wybrano miasto Radomsko, na rzecz którego przeprowadza się konsultacje i pilotaż modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji.

W ramach pilotażu opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+, jednocześnie przetestowane zostaną:
–        model przejścia z lokalnego programu rewitalizacji na ustawowy gminny program rewitalizacji,
–        opracowanie modelowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla obszaru rewitalizacji,
–        wykorzystanie narzędzi rewitalizacji do ograniczania negatywnych skutków depopulacji i „rozlewania się” miasta.

Projekt pilotażowy potrwa do 31.12.2021 r.

Więcej o pilotażu i działąniach w zakresie rewitalizacji w Radomsku na stronach: https://newurbpact.pl/projekt/konsultacje-i-pilotaz-modelowych-rozwiazan-na-rzecz-odpowiedzialnej-urbanizacji-w-polsce-w-zakresie-programu-rewitalizacji-wraz-z-koncepcja-urbanistyczno-architektoniczna-dla-obszaru-rewitalizacji/ oraz https://www.radomsko.pl/biuro-funduszy-zewnetrznych-i-strategii-miasta/rewitalizacja

Konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast jako dobra praktyka dla innych

Miło nam poinformować, że konkurs Modelowa Rewitalizacja Miast wskazywany jest jako dobra praktyka współpracy Ministerstwa z miastami na arenie międzynarodowej. Konkurs został m.in. ujęty jako dobra praktyka w publikacji “Sustainable and circular reuse of spaces and buildings”, która jest wynikiem współpracy dwóch partnerstw w ramach Agendy Miejskiej: Partnership on Circular Economy oraz Partnership on Sustainable Land Use.

Podręcznik dostępny jest do pobrania na stronie: https://ec.europa.eu/futurium/en/circular-economy/handbook-sustainable-and-circular-re-use-spaces-and-buildings.html A 30 lipca br. pakiet wsparcia na rzecz rewitalizacji w Polsce był prezentowane podczas konferencji „Sustainable and Circular Re-Use of spaces and buildings” (nagranie z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=ZAiEKaxvTrM, https://www.fad.cat/arquin-fad/ca/agenda/7708/reutilitzacio-sostenible-i-circular-despais-i-edifici).

Ponadto konkurs MRM został ujęty jako dobra praktyka  Strategii 21! czyli European Heritage Strategy for the 21st Century – więcej informacji o Strategii: https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21 Opis dobrej praktyki:  https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/-/modelowa-rewitalizacja-miast-model-urban-revitalization

Niezmiennie polecamy Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Ostatnio w portalu zamieszczono podsumowanie dotychczasowych działań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie rewitalizacji – Panel „Miasta w rewitalizacji” podczas Kongresu Polityki Miejskiej 2021: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/podsumowanie-dotychczasowych-dzialan-ministerstwa-funduszy-i-polityki-regionalnej-w-zakresie-rewitalizacji-panel-miasta-w-rewitalizacji-podczas-kongresu-polityki-miejskiej-2021/

A na stronie www.urbcast.pl można zapoznać się z rozmowami, które miały miejsce na Scenie medialnej podczas Kongresu (w tym także o rewitalizacji) w przystępnej podcastowej formie „Urbcast na KPM”.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 


• Zarządzanie rewitalizacją oraz monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych – szkolenia stacjonarne (26.07.2021)

(26.07.2021)

Zapraszamy serdeczne do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych, poświęconych poniższym zagadnieniom:

 • Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji,
 • Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

 

Bloki tematyczne, miejsca i terminy

Spotkania odbędą się we wskazanych terminach oraz miejscach:

I blok – Toruń, Przystanek Toruń, ul. Gen. Józefa Chłopickiego 4Link otwiera sie w nowej karcie  (mapa dojazdu) – komplet
uczestników.

5 sierpnia 2021 r. – Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów
rewitalizacji,
6 sierpnia 2021 r. – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

II blok – Toruń, Przystanek Toruń, ul. Gen. Józefa Chłopickiego 4 Link otwiera sie w nowej karcie (mapa dojazdu) – komplet uczestników.

10 sierpnia 2021 r. – Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów
rewitalizacji,
11 sierpnia 2021 r. – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

III blok – Bydgoszcz, Park Hotel, Wrocławska 3 Link otwiera sie w nowej karcie (mapa dojazdu) – komplet uczestników.

12 sierpnia 2021 r. – Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów
rewitalizacji,
17 sierpnia 2021 r. – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

IV blok – Bydgoszcz, Park Hotel, Wrocławska 3 Link otwiera sie w nowej karcie (mapa dojazdu) komplet uczestników.

18 sierpnia 2021 r. – Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów
rewitalizacji,
19 sierpnia 2021 r. – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

V blok – Włocławek, Hotelu PORTOFINO,, Aleja Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Link otwiera sie w nowej karcie (mapa dojazdu) – komplet uczestników.

23 sierpnia 2021 r. – Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów
rewitalizacji,
24 sierpnia 2021 r. – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

w godz. 9:00-15:00.

Ważne: zgłoszenie wiąże się z obowiązkiem uczestnictwa w obu zaplanowanych modułach. Z uwagi na
praktyczny charakter szkoleń przewiduje się grupy liczące 25 os./spotkanie. O udziale w spotkaniach decyduje kolejność
zgłoszeń.

W szkoleniach może wziąć udział kilku przedstawicieli jednej instytucji.

 

Obostrzenia epidemiologiczne

Szkolenia organizowane będą zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarno-epidemiologicznymi. Z uwagi na możliwość
wprowadzenia przyszłych obostrzeń, harmonogram szkoleń może ulec zmianie. Zachęcamy do rejestracji i udziału w
najbliższych możliwych terminach szkoleniowych.

 

Zgłoszenia

Nabór na szkolenia został zakończony.

Projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


• Dostępność w rewitalizacji – seria webinariów (02.07.2021)

Dostępność logo
(02.07.2021)

Zapraszamy serdeczne do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line, poświęconych zagadnieniom dostępności w procesach rewitalizacyjnych.

Tematyka szkolenia

Szkolenia mają na celu wzmocnienie zdolności samorządów (przedstawicieli gmin i interesariuszy rewitalizacji) do uwzględniania problematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym (w tym w strategach rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu przestrzennym, jak i w przygotowywaniu i realizacji konkretnych projektów (w tym rewitalizacyjnych), zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025.

Program szkolenia

Program szkolenia Link otwiera się w nowej karcie dostępny jest tutaj.

Terminy

Dwudniowe webinary odbędą się w następujących terminach:

5-6.07.21 – I grupa – (komplet)
8-9.07.21 – II grupa – (komplet)
15-16.07.21 – III grupa – (komplet)
20-21.07.21 – IV grupa – (komplet)
27-28.07.21 – V grupa – (komplet)

w godzinach 9:00-15:00.

Ważne: zgłoszenie uczestnictwa wiąże się z obowiązkiem wzięcia udziału w obu dniach szkoleniowych. Z uwagi na praktyczny charakter webinariów przewiduje się grupy liczące 25 os./spotkanie. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia

Nabór na szkolenia został zakończony.

Projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


• Rewitalizacja na Pomorzu Zachodnim – wizyta studyjna (30.06.2021)

(30.06.2021)

W dniach 22-24 czerwca 2021 roku w Województwie Zachodniopomorskim gościli przedstawiciele urzędów marszałkowskich zajmujących się tematyką rewitalizacji (Zespołów ds. rewitalizacji), przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Cel oraz przebieg wizyty

Celem wizyty było zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami działań rewitalizacyjnych na Pomorzu Zachodnim. W pierwszym dniu wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się z rewitalizacją obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie (Modelowa rewitalizacja miast) oraz efektami rewitalizacji kwartałów miejskich, za które odpowiedzialny jest TBS Szczecin. W drugim i trzecim dniu wizyty uczestnicy poznawali efekty projektów rewitalizacyjnych realizowanych na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia. Uczestnicy zapoznali się ze zrealizowanym inicjatywami lokalnymi w 4 (wybranych z 65) gminach naszego regionu tj. Lipiany, Mirosławiec, Węgorzyno oraz Brojce.

W wizycie studyjnej udział wzięło łącznie 40 osób.

Pliki do pobrania

Źródło: Link otwiera sie w nowej karcie Rewitalizacja na Pomorzu Zachodnim.


• Krajowy newsletter o rewitalizacji #8 (26.06.2021)

krajowe cenrtum wiedzy
(26.06.2021)

• Podsumowanie dotychczasowy działań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie rewitalizacji – Panel „Miasta w rewitalizacji” podczas Kongresu Polityki Miejskiej 2021

Kongres Polityki Miejskiej to największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce. W dniach 7-8 czerwca 2021 roku toczyły się rozmowy o tym, czym ma być i jak ma wyglądać polityka miejska w Polsce. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć także dyskusji o rewitalizacji, dlatego zaplanowano panel „Miasta w rewitalizacji” oraz cykl warsztatów o rewitalizacji.

W związku z trwającą pandemią tegoroczne wydarzenie odbyło się w formule hybrydowej. Tych wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału w wydarzeniu zapraszam do zapoznania się z nagraniem sesji „Miasta w rewitalizacji” z drugiego Kongresu Polityki Miejskiej 2021. Podczas panelu szukaliśmy odpowiedzi na jakim etapie rewitalizacji jest Polska, biorąc pod uwagę efekty realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektu strategicznego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pn. „Pakiet działań na rzecz wsparcia samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji”. Przedstawione zostały pierwsze efekty wsparcia administracji mołdawskiej w budowaniu systemu rewitalizacji z wykorzystaniem polskich doświadczeń. Na zakończenie toczyła się dyskusja o trendach w rewitalizacji.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania sesji „Miasta w rewitalizacji”: Link otwiera się w nowej karcie https://www.youtube.com/watch?v=mKhbQuMW0z8
oraz filmu podsumowującego dotychczasowe efekty projektu strategicznego SOR „Pakiet działań na rzecz wsparcia samorządów w programowaniu i realizacji rewitalizacji”: Link otwiera się w nowej karcie https://youtu.be/-rypKf4tuzA 

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 


• Rewitalizacja Bydgoszczy na facebooku (10.06.2021)

logo Bydgoszcz Rewitalizacja
(10.06.2021)

Wraz z Miastem Bydgoszcz zapraszamy do śledzenia działań, prowadzonych na Obszarze Rewitalizacji miasta. Na portalu społecznościowym Facebook funkcjonuje strona informacyjna, prezentująca efekty przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. Można ją znaleźć pod adresem: Link otwiera się w nowej karcie https://www.facebook.com/RewitalizacjaBydgoszcz

Źródło: Rewitalizacja Bydgoszcz na fb.


• Działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa (07.06.2021)

logo Narodowy Instytut Dziedzictwa
(07.06.2021)

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi szereg działań wspierających i promujących wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i zabytkowego na rzecz rozwoju lokalnego.

Samorząd dla Dziedzictwa

Samorząd dla Dziedzictwa to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego adresatami są samorządy gminne (miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie), wzorowo wywiązujące się z obowiązku opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami.

Więcej informacji Link otwiera się w nowej karcie na stronie NID.

Krajobraz mojego miasta

Kolejnym narzędziem NID jest kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta”. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi władz samorządowych, firm i instytucji, a także profesjonalistów oraz społeczeństwa na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej.

Filmy, poradniki, dobre praktyki znajdują się na stronie: Link otwiera się w nowej karcie http://krajobrazmojegomiasta.pl/

Zabytek Zadbany

Konkurs „Zabytek Zadbany” ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Więcej na stronie: Link otwiera się w nowej karcie https://nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Informacje na temat działań NID

Więcej o aktywnościach Narodowego Instytutu Dziedzictwa można przeczytać na stronie Link otwiera się w nowej karciehttps://samorzad.nid.pl/. Aktywność szkoleniowa Instytutu prowadzona jest za pośrednictwem e-platformy Link otwiera się w nowej karcie https://szkolenianid.learncom.pl.

Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa


• Kongres Polityki Miejskiej (20.05.2021)

Kongres Polityki Miejskiej
(20.05.2021)

Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej serdecznie zapraszają na Kongres Polityki Miejskiej – Krajowe Forum Miejskie.

Największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce

Kongres Polityki Miejskiej to największe wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce. W związku z trwającą pandemią wydarzenie odbędzie się w formule wirtualnej, ze studiem nagraniowym w Katowicach. W dniach 7-8 czerwca 2021 roku będą toczyć się rozmowy o tym, czym ma być i jak ma wyglądać polityka miejska w Polsce. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć także dyskusji o rewitalizacji, dlatego zaplanowano panel „Miasta w rewitalizacji” oraz cykl warsztatów.

Program Kongresu oraz rejestracja

Program Kongresu oraz rejestracja na wydarzenie dostępna jest na stronie: Link otwiera się w nowej karcie https://kongres.miasta.pl/ 

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 


• Krajowy newsletter o rewitalizacji #7 (13.05.2021)

Dłoń trzymająca żarówkę
(13.05.2021)

• Dlaczego tak ważne jest abyśmy świadomie i poprawnie używali terminu „rewitalizacja”?

Określanie rewitalizacją działań i akcji, które nią nie są, może popsuć jej wizerunek na trwałe i zniechęcić ludzi do angażowania się w ten proces. Konsekwencją będą nie tylko negatywne nagłówki w prasie, ale niechęć aktywnych mieszkańców, społeczników czy urzędników do podejmowania kolejnych działań, ograniczanie źródeł jej finansowania czy zaniechania tworzenia nowych narzędzi prawnych do jej wspomagania. Przypominamy, że od 2015 roku rewitalizacja ma swoją prawną definicję. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rewitalizacji:

 „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.”

W ramach  projektu pn. „Regiony Rewitalizacji” Ministertswo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Zespołami ds. Rewitalizacji funkcjonującymi w urzędach marszałkowskich prowadzi działania mające na celu wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Pamiętajmy o podstawach i wspólnie zadbajmy o pokazywanie prawdziwego obrazu rewitalizacji.

• Felieton „Alarm dla rewitalizacji”
Z felietonu dowiemy się nie tylko jaki jest problem z dyskusją o rewitalizacji, ale także poznamy 3 filary prawdziwej rewitalizacji:

 • Rewitalizacja to całościowy partycypacyjny proces prowadzony na ściśle określonym terenie w oparciu o uchwalony program, a nie punktowe działanie remontowe lub modernizacyjne (termin „rewitalizacja parku, rynku czy budynku” to błąd rzeczowy).
 • To czy jakaś inwestycja wchodzi w skład procesu rewitalizacji czy też nie rozstrzyga treść programu rewitalizacji (i wykazanie jej powiązań z celami programu i ściśle określonym programem rewitalizacji), a nie wola inwestora, który chce zareklamować swoją inwestycję i lepiej ją sprzedać.
 • Rewitalizacja musi opierać się na aktywnej partycypacji społecznej – jeśli jej zabrakło i prowadzone działania nie mają akceptacji społecznej, w istocie nie mamy do czynienia z faktyczną rewitalizacją.
  Felieton Rajmunda (Kuby) Rysia z Projektów Miejskich dla Magazynu Miasta dostępny jest pod adresem: http://magazynmiasta.pl/2020/10/25/alarm-dla-rewitalizacji/

• Słowniczek pojęć – jeśli nie rewitalizacja to co?
Jak zatem określać działania, których się podejmujemy w odniesieniu do budynków w ramach procesu rewitalizacji? Zachęcamy do zapoznania się z krótkim słowniczkiem pojęć i terminów, dzięki czemu takie pojęcia jak: konserwacja zabytków, renowacja, rekonstrukcja, rewaloryzacja czy remont zabytku nie będą dla nas zagadką. Artykuł dostępny na stronie NID: Link otwiera się w nowej karcie https://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/podstawowe-pojecia-z-zakresu-konserwacji-i-rewitalizacji/
Polecamy także słowniczek pojęć na portalu budowlaneABC:
Link otwiera się w nowej karcie https://budowlaneabc.gov.pl/praktyczny-przewodnik-inwestora/slowniczek/

• Rewitalizacja a gentryfikacja
Często przy dyskusji o rewitalizacji napotykamy na kolejny termin: gentryfikacja. Zazwyczaj termin ten ma negatywne konotacje. Zachęcamy do wysłuchania odcinka 45 podcstu Urbcast – pt. „GENTRYFIKACJA – zło konieczne czy szansa dla miast? Gościem odcinka jest Łukasz Drozda – doktor nauk o polityce publicznej, urbanista, politolog.  Z odcinka można dowiedzieć się czym jest gentryfikacja i czy ma coś wspólnego z rewitalizacją. A także jak mierzyć gentryfikację, czy da się ją kontrolować i jakie są skutki uszlachetniania przestrzeni.

Podcast do posłuchania na Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Anchor i innych platformach podcastowych – m.in. tutaj:   
Link otwiera się w nowej karcie https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xY2U0MjdhMC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MjgyNThmY2EtMjg0Zi00YzUwLTgyY2EtMzdmNGM1NjFmYTE1?sa=X&ved=0CA0QkfYCahcKEwjQ-YKY2KXwAhUAAAAAHQAAAAAQAQ

  

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 


• Krajowy newsletter o rewitalizacji #6 (04.05.2021)

Dłonie w promieniu światła
(04.05.2021)

Newsletter powstał w celu bieżącego przekazywania najważniejszych informacji o rewitalizacji i powiązanych z nią kwestiach z obszaru polityki miejskiej czy dziedzictwa kulturowego, a także dobrych praktykach, ciekawostkach i inspiracjach.

 

• Doceń zieleń – webinaria edukacyjne w województwie pomorskim

W ramach zadania Regiony Rewitalizacji, Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zorganizował serię szkoleń i seminariów online poświęconych tematyce zieleni „Zieleń jako element zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach zdegradowanych” oraz „Estetyka przestrzeni publicznej”. Celem seminariów było podniesienie wiedzy uczestników w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych, w tym m.in. o roli drzew w mieście, o gatunkach drzew i krzewów, które najlepiej sadzić w przestrzeniach miejskich, angażowaniu interesariuszy w rozwój zieleni oraz zarządzaniu zielenią miejską na terenach zabytkowych. Omawiano także zagadnienia związane z kształtowaniem ładu przestrzennego, ochroną dziedzictwa kulturowego czy wykorzystaniem walorów krajobrazowych.

Więcej o przeprowadzonych działaniach na stronie:  

https://www.rpo.pomorskie.eu/-/docen-zielen-i-popraw-estetyke-swojej-przestrzeni-webinaria-edukacyjne-w-wojewodztwie-pomorskim

• Zieleń na obszarach rewitalizacji – dobre praktyki

Poniżej przykłady dobrych praktyk z miast modelowych:

– Społeczny potencjał terenów zieleni w mieście – dobre praktyki z projektu modelowego Lublina, czyli jak dzięki inwentaryzacji istniejących i potencjalnych terenów zieleni powstała Zielona Sala Wykładowa: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja/lublin/

– Jednym ze sposobów na zmianę przestrzeni miejskiej, integrację sąsiedzką i angażowanie mieszkańców do działań na rzecz poprawy otoczenia mieszkaniowego są ogrody społeczne. Czym one są i jak je zorganizować można dowiedzieć się z publikacji „Ogrody społeczne. Bank dobrych praktyk” przygotowanej w ramach projektu modelowego Wrocławia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja/wroclaw/

– Kliny zieleni,  trawniki deszczowe, parki kieszonkowe to tylko kilka inicjatyw realizowanych przez miasto Słupsk mające na celu wprowadzanie terenów zielonych w gęsto zabudowane tereny śródmiejskie. Więcej o działaniach miasta pod linkami: https://www.slupsk.pl/projekty-ue/lata-2014-2020/slupskie-kliny-zieleni-urzadzanie-terenow-zieleni-na-obszarze-miasta-slupskahttps://www.slupsk.pl/rewitalizacja/aktualnosci2/slupskie-trawniki-deszczowe

• Jak zbadać na ile miasto jest zielone? 

Eksperci Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR wykorzystując zdjęcia satelitarne Sentinel 2 przeanalizowali dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców wskaźniki związane z kondycją zieleni miejskiej. Analizie zostały poddane trzy wskaźniki: 1) udział terenów zieleni w całkowitej powierzchni miasta, 2) pofragmentowanie zieleni – analiza stosunku krawędzi do wnętrza terenów zieleni, 3) dostępność zieleni – udział osób z dostępem do terenów zieleni w obrębie 5 minutowego spaceru. Więcej o badaniu i wnioskach z niego płynących można dowiedzieć się z artykułu dostępnego na stronie OPM:  http://obserwatorium.miasta.pl/ktore-miasto-ma-najwiecej-terenow-zieleni-odpowiedz-z-perspektywy-satelity-leczek-lachowski-sentimel-ndvi/

• Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce

Eksperci z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów opublikowali wyniki badań, których celem była ocena dotychczasowego systemu prowadzenia rewitalizacji oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących jego dalszego funkcjonowania. Publikacja „Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce” została opracowana na podstawie raportu końcowego z badania ewaluacyjnego, zrealizowanego na zamówienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z analiz wynika, że główne zasady systemu (tj. fakultatywność rewitalizacji jako zadania własnego, limity koncentracji, prymat obszarów zamieszkałych w wytyczaniu obszarów rewitalizacji, fundamentalna rola problemów społecznych w wyznaczaniu obszarów zdegradowanych, etapowanie działań na obszarze zdegradowanym, znaczenie partycypacji społecznej, dążenie do zwiększenia zaangażowania środków prywatnych) sprawdzają się, ale wymagają wzmocnienia m.in. przez promocję dobrych praktyk. Autorzy zwracają uwagę, że ze względu na długoterminowy horyzont planowanych działań rewitalizacyjnych, obecnie jest za wcześnie aby jednoznacznie ocenić ich efekty.  

Publikacja jest dostępna do pobrania na stronie OPM: http://obserwatorium.miasta.pl/polska-po-rewitalizacji-ocena-ewaluacja-systemu-irmir/

 

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 


• Raport – Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce (04.05.2021)

Wykresy
(04.05.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Instytutu Rozwoju Miast i Regionów pn. Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce. Celem badania była ocena dotychczasowego systemu prowadzenia rewitalizacji w naszym kraju oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących jego funkcjonowania w przyszłości.

Raport dostępny jest w Link otwiera się w nowej karcie dziale Publikacje


• Wykaz programów rewitalizacji (21.04.2021)

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(21.04.2021)

Publikujemy aktualny Wykaz programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęty Uchwałą nr 15/563/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r.

• Link otwiera się w nowej karcie Wykaz programów rewitalizacji (.pdf)


• Krajowy newsletter o rewitalizacji #5 (16.04.2021)

maszyna do pisania
(16.04.2021)

Newsletter powstał w celu bieżącego przekazywania najważniejszych informacji o rewitalizacji i powiązanych z nią kwestiach z obszaru polityki miejskiej czy dziedzictwa kulturowego, a także dobrych praktykach, ciekawostkach i inspiracjach.

 

• Rozstrzygnięcie naboru „Wzorcowa Rewitalizacja”

Narodowy Instytut Dziedzictwa zakończył proces wyboru gmin, z którymi podejmie współpracę w ramach pilotażowego Programu wsparcia pn. „Wzorcowa rewitalizacja”. W ramach naboru wpłynęło 96 formularzy zgłoszeniowych, finalnie do udziału w Programie wybrane zostały 24 gminy.

Dzięki udziałowi w Programie wybrane gminy otrzymają indywidualne wsparcie ekspertów NID, którzy w sposób stały i ciągły będą uczestniczyli w rozwiązywaniu wskazanych przez gminy problemów z zakresu dziedzictwa kulturowego pojawiających się podczas planowania i realizacji procesu rewitalizacji. Efektem współpracy będzie wypracowanie modelowych rozwiązań, narzędzi i procesów, które następnie zostaną opisane i opracowane przez NID jako standard działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w ramach rewitalizacji.

Lista gmin i informacje o wsparciu dostępne są na stronie NID:  Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/rozstrzygniecie-naboru-gmin-do-programu-wsparcia-narodowego-instytutu-dziedzictwa-wzorcowa-rewitalizacja/

• Działania edukacyjne NID

Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił platformę e-szkoleniową dla wszystkich zainteresowanych tematem zarządzania dziedzictwem i wykorzystania w pełni jego potencjału. Na platformie dostępnych jest już 7 e-szkoleń, w tym e-szkolenie pn. Dziedzictwo w rewitalizacji, obejmujące takie zagadnienia jak narzędzia rewitalizacji, etapy planowania i wdrażania, przygotowanie dobrego programu rewitalizacji i odpowiednie ujmowanie w nim dziedzictwa.  Więcej informacji o platformie dostępnych jest na stronie NID:Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie  https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4482

Dostęp do szkoleń i wszystkich materiałów dostępny jest bezpłatnie dla zarejestrowanych użytkowników pod adresem: Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie https://szkolenianid.learncom.pl

Ponadto w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, NID organizuje webinarium pt. „Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i praktyka”. Webinarium odbędzie się 21 kwietnia w godz. 10.00-16.00. Program wydarzenia oraz rejestracja dostępne są pod linkiem: Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie https://evenea.pl/pl/wydarzenie/architekturadrewniana.

• Projekt EDINA: Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich
Instytut Rozwoju Miast i Regionów wraz z partnerami Fundacją Poszanowania Energii oraz Housing Initiative for Eastern Europe realizuje projekt pn. „Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich (EDINA)”. Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej, której nadrzędnym celem jest wspieranie współpracy klimatycznej w Unii Europejskiej w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Głównym celem projektu jest opracowywanie norm/standardów efektywności energetycznej dla remontowanych, prywatnych budynków oraz opracowanie narzędziownika (toolkit) dla miast, które będą dążyć do poprawy efektywności energetycznej budynków na obszarach rewitalizacji objętych Specjalną Strefą Rewitalizacji. W projekcie zostanie także rozbudowany kalkulator efektywności energetycznej, na bazie Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie kalkulatora efektywności finansowej, który jest produktem projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji w Wałbrzychu. W projekt zaangażowane są wszystkie miasta w Polsce, w których funkcjonuje Specjalna Strefa Rewitalizacji. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronach IRMiR: Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie http://irmir.pl/energooszczedny-rozwoj-w-specjalnych-strefach-rewitalizacji-i-na-obszarach-miejskich-edina-2020-2022/ oraz Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie https://edina.irmir.pl/

Ostatnio zamieszczone zostały podcasty dotyczące wsparcia prywatnych remontów w Specjalnych Stref Rewitalizacji w Polsce: Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie https://edina.irmir.pl/podcasty/

Natomiast więcej informacji o Wałbrzyskim pilotażu rewitalizacji, w tym koncepcja kalkulatora efektywności finansowej dostępne są na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/projekty-pilotazowe/walbrzych/

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 


• Krajowy newsletter o rewitalizacji #4 (01.04.2021)

splecione dłonie
(01.04.2021)

Newsletter powstał w celu bieżącego przekazywania najważniejszych informacji o rewitalizacji i powiązanych z nią kwestiach z obszaru polityki miejskiej czy dziedzictwa kulturowego, a także dobrych praktykach, ciekawostkach i inspiracjach.

 

• Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego dot. Krajowej Polityki Miejskiej

Aktualny stan prac nad Krajową Polityka Miejską będzie jednym z tematów kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego realizowanego przez Związek Miast Polskich.

Seminarium pt. „Krajowa Polityka Miejska 2030 a rola samorządu lokalnego w jej tworzeniu i wdrażaniu” odbędzie się w formule online już 8 kwietnia br. Rejestracji udziału w seminarium jest możliwa poprzez formularz internetowy Link otwiera się w nowej karcie https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/seminarium-frl-18/register w terminie do 7 kwietnia br. ZMP przygotowało także ankietę dla miast Link otwiera się w nowej karcie Ankieta „Postulaty miast do Krajowej Polityki Miejskiej 2030”.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Link otwiera się w nowej karcie https://forum-rozwoju-lokalnego.pl/aktualnosci/krajowa-polityka-miejska-zapraszamy-na-kolejne-seminarium-frl

• Partnerska Inicjatywa Miast – przygotowania do II edycji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi prace nad przygotowaniem II edycji wsparcia miast w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miast.

W tym celu przygotowało formularz dla miast, który ma pomóc określić docelowy zakres planowanych sieci miast wspartych w ramach PIM. Formularz jest aktywny do 12 kwietnia 2021 r. i jest dostępny pod adresem:
Link otwiera się w nowej karcie https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/kolejny-etap-realizacji-projektu-partnerska-inicjatywa-miast–zaproszenie-do-wspolpracy

Uwagi i komentarze można także przesyłać na adres poczty elektronicznej: Link otwiera się w nowej karcie pim@mfipr.gov.pl.

Ministerstwo zdefiniowało tematy dla trzech nowych sieci:

Sieć Miasto cyfrowe ma służyć wymianie doświadczeń związanych z rozwiązaniami cyfrowymi dotyczącymi funkcjonowania elementów infrastruktury miejskiej (zarządzanie miastem), jak również na poziomie styku urzędu z mieszkańcem (e-usługi).

Sieć Miasto Zielone ma wspierać miasta w wdrażaniu rozwiązań pro-klimatycznych opartych na naturze, przyczyniać się do zwiększenia odporności miast na ekstremalne zjawiska klimatyczne i atmosferyczne oraz stanowić odpowiedź na wyzwania społeczne i środowiskowe.

Sieć Miasto produktywne ma odnosić się do większego wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji miejskich, co powinno zapewniać miastom optymalizowanie wydatkowania środków budżetowych i dawać możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu.

• Prace nad reformą systemu planowania przestrzennego

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii prowadzi prace nad reformą systemu planowania przestrzennego. Reforma została wpisana do projektu Krajowego Planu Odbudowy  i zarezerwowano na nią bezzwrotne środki w wysokości 900 mln zł w komponencie „Odporność i konkurencyjność gospodarki”.

Z postępem prac, podsumowaniem dotychczasowych spotkań oraz składem zespołu roboczego ds. reformy można zapoznać się na stronach MRPiT:

Kliknij, aby przeczytać więcej o reformie planowania przestrzennego w projekcie KPO: Link otwiera się w nowej karcie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/poprawa-jakosci-przestrzeni-i-komfortu-zycia-polakow–reforma-planowania-przestrzennego-w-projekcie-kpo

Kliknij, aby przeczytać więcej o działaniach MRPiT w zakresie polityki przestrzennej: Link otwiera się w nowej karcie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/planowanie-przestrzenne

 

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 


• Krajowy newsletter o rewitalizacji #3 (26.03.2021)

Dłoń trzymająca żarówkę
(26.03.2021)

Newsletter powstał w celu bieżącego przekazywania najważniejszych informacji o rewitalizacji i powiązanych z nią kwestiach z obszaru polityki miejskiej czy dziedzictwa kulturowego, a także dobrych praktykach, ciekawostkach i inspiracjach.

 

• Strategia rozwoju gminy. Poradnik praktyczny

Nowy pakiet przepisów dotyczących polityki rozwoju – ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, który wszedł w życie 13 listopada 2020 r. –  wprowadza dla jednostek samorządu terytorialnego wiele zmian w obszarze planowania strategicznego. Jest to pierwszy etap reformy, której celem jest integracja wymiaru społecznego, gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych przygotowywanych na różnych poziomach administracji, w tym samorządowej.

Na poziomie lokalnym zmiany dotyczą w szczególności strategii rozwoju gminy, która po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie zyskała podstawę prawną w ustawie o samorządzie gminnym. Ustawa ta określa także zakres i procedurę sporządzania strategii.

Strategia rozwoju gminy – mimo że nie jest obowiązkowa – traktowana jest jako podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Podręcznik wskazuje krok po kroku jak przygotować dobrą strategię.

Jak w strategii rozwoju gminy odnieść się do kwestii rewitalizacji czy dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków – tego m.in. innymi można dowiedzieć się z podręcznika. Co ważne autorzy podręcznika wskazują, że w pracach nad przygotowaniem strategii rozwoju gminy i w jej wdrażaniu warto wykorzystać doświadczenia zebrane w ramach prac nad programem rewitalizacji i płynące z realizowanych przez gminy procesów rewitalizacji.
Podręcznik dostępny jest na stronie MFiPR: Link otwiera się w nowej karcie https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/strategia-rozwoju-gminy

• Raport o stanie gminy

W nawiązaniu do wprowadzenia przepisów dotyczących przygotowania strategii rozwoju gminy warto przypomnieć, że obecnie gminy mają obowiązek przygotowywać corocznie raport o stanie gminy. Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym raport o stanie gminy przygotować do 31 maja. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta/burmistrza/prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów (w tym programu rewitalizacji i programu opieki nad zabytkami) i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Ustawa nie wprowadza szczegółowego zakresu raportu, daje natomiast możliwość radzie gminy określenia w drodze uchwały szczegółowych wymogów dotyczących raportu. Raport jest prezentowany na sesji absolutoryjnej rady gminy, ale ma charakter publiczny, bo w debacie mają prawo brać udział również mieszkańcy, dlatego powinien być przejrzysty i maksymalnie czytelny.

Związek Miast Polskich przygotował propozycję zakresu raportu o stanie gminy Link otwiera się w nowej karcie https://www.miasta.pl/aktualnosci/raport-o-stanie-gminy-zalozenia

• Monitoring rewitalizacji i polityki rozwoju gminy

Problem braku monitorowania rozwoju jest jednym z podstawowych deficytów procesów decyzyjnych w Polsce. Niemożliwość uchwycenia tendencji rozwojowych może negatywnie odbić się na rozwoju gminy. Dlatego ważna jest budowa narzędzi umożliwiających gminom dokonywanie rzetelnych diagnoz, na bazie których opracowywane są strategie rozwoju oraz systemu weryfikacji postępów ich realizacji. Zarówno do monitorowania rewitalizacji jak i całokształtu polityki rozwoju zachęcam do skorzystania z wypracowanych narzędzi i podręczników:

 Monitora Rozwoju Lokalnego to narzędzie pozwalające na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej kraju. Nie jest to zatem ocena w kategoriach bezwzględnych – a zawsze w porównaniu z tym co dzieje się w jednostkach samorządu terytorialnego, stanowiących grupę porównawczą. Tym samym to jest wsparcie władz i mieszkańców w przygotowaniu decyzji, przede wszystkim o charakterze strategicznym. Narzędzie dostępne jest na stronie: Link otwiera się w nowej karcie https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego

– Podręcznik poświęcony monitorowaniu procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim podpowiada natomiast jak monitorować program rewitalizacji. Załącznikami do podręcznika są listy wskaźników (głównych i pomocniczych) oraz szczegółowe metryczki wskaźników głównych. Metryczki zawierają konkretne informacje dotyczące cech wskaźników głównych (m.in. definicję, sposób wyliczenia, źródło danych, częstotliwość pomiaru, interpretację).  Podręcznik dostępny jest na stronie Krajowego Centrum wiedzy o Rewitalizacji: Link otwiera się w nowej karcie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/aktualnosci/jak-monitorowac-rewitalizacje-podrecznik-poswiecony-monitorowaniu-procesow-rozwoju-na-poziomie-wewnatrzmiejskim/

Narzędzia zostały został przygotowane w ramach projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrz-miejskim” finansowanego przez ówczesne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (obecnie MFiPR) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 


• Krajowy newsletter o rewitalizacji #2 (04.03.2021)

Element gry puzzle
(04.03.2021)

Newsletter powstał w celu bieżącego przekazywania najważniejszych informacji o rewitalizacji i powiązanych z nią kwestiach z obszaru polityki miejskiej czy dziedzictwa kulturowego, a także dobrych praktykach, ciekawostkach i inspiracjach.

• Partnerska Inicjatywa Miast – wyniki konkursu dotacji na realizację Miejskich Inicjatyw Działań

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) to ministerialny program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej w polskich miastach. PIM jest odpowiedzią na zgłaszaną przez miasta potrzebę wzmacniania ich potencjału rozwojowego.

Podstawowy mechanizm wdrożeniowy to sieci tematyczne zrzeszające grupę miast (jako podstawowych uczestników) i pozostałych interesariuszy działań miejskich w celu rozpoznania i przeanalizowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wokół zidentyfikowanych bloków tematycznych. Jedną z pilotażowych sieci tematycznej była sieć Rewitalizacja. Uczestnikami sieci są: Katowice (Lider), Gdynia, Stalowa Wola, Hrubieszów, Łosice, Ostróda, Pabianice, Przemyśl, Tomaszów Lubelski, Gryfino, Świebodzice, Malbork. Jednym z głównych produktów w ramach każdej sieci PIM było partycypacyjnie wypracowanie Miejskiej Inicjatywy Działania czyli dokumentu zawierającego konkretne rozwiązania dla zidentyfikowanych wcześniej wyzwań i/lub problemów lokalnych. Na jesień 2020 r. ogłoszono konkurs dotacji w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast dla sieci pilotażowych na sfinansowanie przedsięwzięć i projektów zawartych w przygotowanych wcześniej Miejskich Inicjatywach Działań. Dofinansowanie otrzymało 11 projektów, z czego 6 to projekty złożone przez miasta z sieci Rewitalizacja (Malbork, Gdynia, Katowice, Gryfino, Ostróda, Tomaszów Lubelski). Więcej informacji o PIM i konkursie dotacji dostępnych jest na stronach MFiPR:

– sieć Rewitalizacja: Link otwiera się w nowej karcie https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/przebieg-prac

– konkurs dotacji dla PIM: Link otwiera się w nowej karcie https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/konkurs-dotacji-w-ramach-partnerskiej-inicjatywy-miast-dla-sieci-pilotazowych-w-latach-2017–2019

 

• Projekt Pleszewa najlepszym projektem rewitalizacyjnym w konkursie TUP

Od 2007 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) organizuje konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Celem konkursu jest promocja rozwiązań tworzących nową jakość polskiej przestrzeni publicznej.

W edycji konkursu za rok 2020 tytuł najlepiej zagospodarowanej przestrzeni publicznej w kraju w kategorii zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna zdobył wielkopolski Pleszew za projekt rewitalizacyjny „Pociąg do kultury – zagospodarowanie byłych terenów kolejowych w Pleszewie” (projekt wynikał z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Pleszew na lata 2017-2023, a jego realizacja została wsparta środkami unijnymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

Nagrodę przyznano za przekształcenie byłych obszarów i obiektów kolejowych w centrum życia społecznego. Na terenie dawnej stacji PKP utworzono Bibliotekę Publiczną i nową siedzibę Miejskiego Domu Kultury, przebudowano otaczającą przestrzeń na terenie dawnego dworca kolejowego i wyeksponowano cenne elementy infrastruktury szynowej. Miejsce stało się pomnikiem historii regionu i magnesem dla miłośników kolei wąskotorowej z całego kraju i Europy.

Więcej informacji u film o projekcie można znaleźć na stronie: Link otwiera się w nowej karcie https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/rewitalizacja_n/aktualnosci-rewitalizacja/rewitalizacja-pleszewa-z-ogolnopolska-nagroda-film

Wyróżnienia otrzymali:

 • – Miasto Ruda Śląska za Rynek w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
 • – Miasto Gdynia za Woonerf na ulicy Abrahama w Gdyni

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie TUP: Link otwiera się w nowej karcie https://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=428&lang=pl

 

• Wrocławska „Rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego” nominowana do nagrody

Wrocławska „Rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego” została nominowana do międzynarodowej nagrody: Mies van der Rohe Award.

Celem Nagrody jest promocja i zrozumienie znaczenia jakości architektury oraz odzwierciedlenie złożoności architektury w kontekście osiągnięć technologicznych, konstrukcyjnych, czy wyzwań ekonomicznych i estetycznych. Architektura – w powiązaniu z rynkiem budowlanym – ma oddziaływanie społeczne i przekaz kulturowy.

Więcej o nagrodzie i nominacji można dowiedzieć się pod adresem: Link otwiera się w nowej karcie https://www.miesarch.com/work/4376

Więcej o wrocławskiej rewitalizacji i projekcie modelowym „4 kąty na trójkącie” można dowiedzieć się z Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: Link otwiera się w nowej karcie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja/wroclaw/ oraz z nowej strony miasta poświęconej rewitalizacji:Link otwiera się w nowej karcie  https://www.wroclaw.pl/rozmawia/rewitalizacja

Wrocław był także partnerem MFiPR w międzynarodowej inicjatywie poświęconej tematyce miejskiej pn. DiverCITY. Jej głównym celem jest budowanie platformy wymiany doświadczeń samorządów lokalnych tworzących na co dzień politykę przestrzenną i społeczną swoich miast w Polsce, Norwegii i Islandii. W ramach różnorodnych wydarzeń – konferencji, warsztatów, wystaw, spotkań – uczestnicy mają okazję do dzielenia się wiedzą, do wymiany dobrych praktyk oraz zapoznania się z globalnymi trendami w zakresie zmian w przestrzeni miejskiej. Materiały wypracowane w ramach ostatniej, 4 edycji DiverCity (publikacje, nagrania, wyniki badań) dostępne są na stronie: https://divercity4.pl/

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 


• Krajowy newsletter o rewitalizacji #1 (18.02.2021)

Zębatki mechanizmu
(18.02.2021)

Newsletter powstał w celu bieżącego przekazywania najważniejszych informacji o rewitalizacji i powiązanych z nią kwestiach z obszaru polityki miejskiej czy dziedzictwa kulturowego, a także dobrych praktykach, ciekawostkach i inspiracjach.

• Konsultacje publiczne projektu Długoterminowej Strategii Renowacji

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Długoterminowej Strategii Renowacji. Obowiązek przygotowania dokumentu wynika z art. 2a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Strategia przedstawia diagnozę sektora budowlanego w kontekście efektywności energetycznej oraz prezentuje ścieżkę osiągnięcia wielkoskalowej i głębokiej renowacji zasobów budowlanych w Polsce w podziale na lata 2030, 2040 i 2050. Strategia odnosi się do realizacji przedsięwzięć dotyczących termomodernizacji obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską. W Strategii wskazano także na możliwość wsparcia działań towarzyszących renowacji zasobów budowlanych, np. związanych z podniesieniem walorów otoczenia w ramach realizacji programów rewitalizacji.

Uwagi do Strategii można zgłaszać do dnia 26 lutego 2021 r. Materiał do konsultacji oraz formularz zgłoszeń dostępny jest na stronie: Link otwiera się w nowej karcie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/dlugoterminowa-strategia-renowacji

• GUS – dane z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin

Dostępny jest raport końcowy pt. „Pozyskanie danych z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin za lata 2018-2019”. Badaniem objęte zostały wszystkie gminy w Polsce, tj. 2477 jednostek. Raport dostępny jest pod linkiem:
Link otwiera się w nowej karcie https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/obszary-funkcjonalne-oraz-dostepnosc-terytorialna/pozyskanie-danych-z-zakresu-rewitalizacji-na-poziomie-gmin-za-lata-2018-2019,12,1.html

W 2020 roku GUS rozpoczął kolejną, czwartą edycję badania na formularzu REW Rewitalizacja w gminie. Badanie dotyczące rewitalizacji zostało uwzględnione w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej 2020 jako cykliczne badanie roczne, obowiązkowe dla wszystkich gmin.

• Urbcast – podcast o miastach

Urbcast to dwujęzyczny podcast Marcina Żebrowskiego (urban designera, urbanisty i miłośnika miast) o miastach, urbanistyce i nie tylko. To ciekawe rozmowy z różnymi gośćmi – dotychczasowymi byli m.in. Mustafa Sherif – prowadzący znany międzynarodowy podacst Urbanistica Podcast, Olga Gitkiewicz – autorka m.in. reportażu „Nie zdążę” o wykluczeniu transportowym w Polsce, Paweł Jaworski promotor „żywej ulicy – Livable Streets”. Jeden z najnowszych odcinków poświęcony jest powstaniu Krajowej Polityki Miejskiej i systemu rewitalizacji w Polsce, o czym opowiada znany nam Andrzej Brzozowy z firmy Projekty Miejskie.
Podcast dostępny jest w różnych serwisach podcastowych, w tym m.in. tutaj: Link otwiera się w nowej karcie https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xY2U0MjdhMC9wb2RjYXN0L3Jzcw==

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 


• Miasta wobec wyzwań przyszłości (01.02.2021)

Grafika z mapą Polski
(01.02.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. Miasta wobec wyzwań przyszłości, która ukazała się w ramach serii wydawniczej Kongresu Obywatelskiego. Wśród 19 autorów wydania znaleźli się m.in. dr Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, dr Karol Janas, Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej, Beata Klimek, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Marta Bejnar- Bejnarowicz, Prezeska Kongresu Ruchów Miejskich i radna miasta Gorzów Wielkopolski, Janusz Sepioł, b. Marszałek Województwa Małopolskiego i b. Wiceprezydent Krakowa oraz prof. Hanna Gronkiewicz¬ Waltz, Prezydent m. st. Warszawy w latach 2006 2018, Przewodnicząca specjalnej Misji przy Komisji Europejskiej „Naturalne dla klimatu i inteligentne miasta”. 

• Link otwiera się w nowej karcie Link do publikacji (.pdf)


• Dziedzictwo w rewitalizacji – wypowiedzi praktyków (28.01.2021)

Dłoń trzymająca żarówkę
(28.01.2021)

Na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa ukazał się zbiór wypowiedzi specjalistów i praktyków w dziedzinie rewitalizacji, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, także w kontekście zaangażowania potencjału kulturowego w ramach działań rewitalizacyjnych.

• Link otwiera się w nowej karcie Link do podcastów


• Program wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa Rewitalizacja” (28.01.2021)

logo Narodowy Instytut Dziedzictwa
(28.01.2021)

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza zainteresowane Gminy do udziału w programie „Wzorcowa Rewitalizacja”, zakładającym wsparcie doradcze i eksperckie dla JST.

Dla kogo

Program adresowany jest do Gmin, które zamierzają uwzględnić w Programie Rewitalizacji dziedzictwo kulturowe jako zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych. Do udziału w programie zakwalifikuje się kilkanaście wybranych przez NID Gmin z terenu całego kraju.

Do kiedy

Nabór w projekcie prowadzony jest do 26.02.2021

Współpraca NID i regionalnego Zespołu ds. Rewitalizacji

Program NID „Wzorcowa Rewitalizacja” stanowi uzupełnienie działań regionalnych, skupionych wokół zadania szkoleniowo-doradczego, wzmacniającego zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w czterech zakresach tematycznych:

 • dostępność w rewitalizacji – wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania problematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym (w tym w strategach rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu przestrzennym, jak i w przygotowywaniu i realizacji konkretnych projektów (w tym rewitalizacyjnych), zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025;
 • zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji – wzmocnienie kompetencji samorządów w zakresie uspołeczniania procesu rewitalizacji poprzez m.in. tworzenie systemowych mechanizmów wzmacniania wspólnot lokalnych i partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznej, a także wzmocnienie zdolności gmin do dywersyfikacji źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych, tj. większe zaangażowanie inwestorów prywatnych, wspólnot/ spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów oraz NGO-sów w realizację programów rewitalizacji;
 • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji – podniesienie świadomości samorządów i wzmocnienie zdolności gmin do stosowania ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych (gminny program rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji);
 • monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych – wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia efektywnych systemów monitorowania rozwoju lokalnego (na poziomie gminnym i uwzględniającym zróżnicowanie wewnętrzne gminy), w tym monitorowania i ewaluacji programów rewitalizacji.
 • Link otwiera się w nowej karcie Link do ogłoszenia o Programie wsparcia NID
 • Notatka prasowa o Programie (.docx)

• Poradnik – Jak obsługiwać osoby z niepełnosprawnością intelektualną (08.01.2021)

Dłonie w promieniu światła
(08.01.2021)

Realizacja szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (także intelektualnymi) to jeden z szerokiego wachlarza celów działań rewitalizacyjnych. Jak dostosować instytucje i usługi publiczne do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną , spektrum autyzmu oraz problemami zdrowia psychicznego? Na to pytanie odpowiada poradnik przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

• Link otwiera się w nowej karcie Link do publikacji (.pdf)


• Wykaz programów rewitalizacji (26.08.2021 r.) (22.12.2020)

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(22.12.2020)

Publikujemy aktualny Wykaz programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęty Uchwałą nr 33/1449/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Wykaz programów rewitalizacji (.pdf)


• Współpraca z Narodowym Instytutem Dziedzictwa (09.12.2020)

logo Narodowy Instytut Dziedzictwa
(09.12.2020)

Informujemy, że w ramach działań szkoleniowo doradczych, planowanych w latach 2021-2022 na rzecz przedstawicieli Gmin i interesariuszy rewitalizacji, Zespół ds. rewitalizacji planuje nawiązać współpracę z Centrum Kompetencyjnym Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W ramach wspólnych działań promowane i przybliżane będą Państwu zagadnienia dot. ochrony dziedzictwa kulturowego oraz możliwości jego uwzględniania w ramach procesów rewitalizacyjnych.

Więcej informacji o NID:

Link otwiera się w nowej karcie www.zabytek.pl
Link otwiera się w nowej karcie www.nid.pl
Link otwiera się w nowej karcie www.facebook.com/NarodowyInstytutDziedzictwa


• Dobre praktyki III – Adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na Świetlicę Wiejską oraz siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego” (04.11.2020)

(04.11.2020)

W Gminie Obrowo realizowana jest w ramach działań rewitalizacyjnych Adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na Świetlicę Wiejską oraz siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przebudowa budynku po byłej szkole w Sąsiecznie ruszyła w lutym 2020 r. Po jego adaptacji powstanie świetlica wiejska i siedziba Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Świetlica pomieści około 60 osób, przy niej będzie także szatnia. W obiekcie są zaplanowane miejsca na gabinety: terapeuty, psychologa i zespołu interdyscyplinarnego, pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz magazyn. Powstaną nowe toalety. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 430 m2.

Dzięki inwestycji możliwa będzie realizacja projektów społecznych, adresowanych do mieszkańców Obszaru Rewitalizacji, ukierunkowanych na spadek poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, wzrost poziomu edukacji, zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz aktywizację seniorów.


• Dobre praktyki II – inwestycje w Lubiczu, Więcborku i Stolnie (26.10.2020)

(26.10.2020)

Kolejne gminy regionu mogą pochwalić się ukończonymi inwestycjami, które zostały wsparte w ramach regionalnych działań rewitalizacyjnych:

• Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej – przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie w Lubiczu Górnym terenów w okolicy ul. Handlowej i Bankowej oraz przekształcenie ul. Handlowej na pasaż-deptak. W ramach projektu powstały: amfiteatr, mała architektura, siłownia zewnętrzna, miejsce do ćwiczeń parkour i Street Workout. Dodatkowo urządzona została zieleń, drogi, chodniki i parking oraz doprowadzono niezbędne media jak prąd, woda i kanalizacja. Projekt służy realizacji inicjatyw społecznych, będących odpowiedzią na problemy mieszkańców Obszaru Rewitalizacji. 

Więcej informacji: Link otwiera się w nowej karcie https://www.bip.lubicz.pl/7595,urzadzenie-przestrzeni-publicznej-w-lubiczu-gornym-na-potrzeby-rewitalizacji-spolecznej

• Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku – inwestycja objęła zaadaptowanie budynku niemieszkalnego po byłym kościele ewangelickim. Dzięki stworzeniu odpowiednich warunków infrastrukturalnych możliwa jest realizacja działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób uzależnionych od pomocy społecznej, osób w wieku poprodukcyjnym oraz dzieci w wieku 3-5 lat z rodzin korzystających z pomocy społecznej nieobjętych dotychczas wychowaniem przedszkolnym lub innymi formami opieki i edukacji.

Więcej informacji: Link otwiera się w nowej karcie https://wiecbork.pl/przebudowa-rozbudowa-oraz-zmiana-sposobu-uzytkowania-budynku-o-funkcji-niemieszkalnej-na-centrum-aktywnosci-lokalnej/

• Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małem Czystem – inwestycja została z realizowana dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem LGD Vistula – Terra Culmensis z RPO WK-P działanie 7.1 – Rewitalizacja, i jest jednym z zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Stolno, którego celem jest podniesie poziomu życia i aktywności społecznej mieszkańców poprzez planowane projekty społeczne.

W ramach zadania wykonano:

 1. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, wyposażonego w kosze do gry w koszykówkę oraz w siatkówkę,
 2. Budowę boiska sportowo – treningowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy rolowanej, wyposażonego w bramki,
 3. Utworzono plac zabaw, na którym znajdzie się: huśtawka dwuosobowa, piaskownica, karuzela, huśtawka wagowa, bujak delfin, zestaw zabawowy (dwa ślizgi, dwie baszty, drabinka stalowa, ścianka wspinaczkowa,
 4. Wykonano infr.techn. towarzyszącej w postaci parkingu i ciągów komunikacyjnych, instalacji oświetlenia zewn.,instalacji wodociąg. służącej do podlewania boiska, systemu drenarskiego z bezodpływowym zbiornikiem wody deszczowej, ogrodzenia wyposażonego w dwie furtki i bramę wjazdową oraz piłkochwytów,
 5. Budowę budynku użyt.publ. w postaci wiaty z zapleczem.


• Dobre praktyki – Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze (15.10.2020)

(15.10.2020)

Gmina Solec Kujawski zakończyła realizację projektu „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”, wspartego w ramach Poddziałania 6.4.1 RPO WK-P dot. rewitalizacji obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.

Inwestycja ma na celu promowanie włączenia społecznego, poprawę jakości życia mieszkańców Obszaru Rewitalizacji oraz ożywienie przedsiębiorczości. W jej ramach planuje się realizację projektów społecznych, adresowanych do seniorów i aktywnych rodzin z dziećmi. Zaplanowano również działalność świetlicy środowiskowej. 


• Dobre praktyki – Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze (15.10.2020)

(15.10.2020)

Gmina Solec Kujawski zakończyła realizację projektu „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”, wspartego w ramach Poddziałania 6.4.1 RPO WK-P dot. rewitalizacji obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.

Inwestycja ma na celu promowanie włączenia społecznego, poprawę jakości życia mieszkańców Obszaru Rewitalizacji oraz ożywienie przedsiębiorczości. W jej ramach planuje się realizację projektów społecznych, adresowanych do seniorów i aktywnych rodzin z dziećmi. Zaplanowano również działalność świetlicy środowiskowej. 


• Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej oraz monitorowanie procesów i działań rewitalizacyjnych – seria webinariów (10.09.2020)

(10.09.2020)

Zapraszamy serdeczne do wzięcia udziału w bezpłatnych seminariach internetowych, poświęconych zagadnieniom:

• Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, 
• Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

 

Bloki tematyczne i terminy

Spotkania odbędą się on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting w następujących terminach:

I blok – komplet uczestników

29 września 2020 r. – Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, 
30 września 2020 r. – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

II blok – komplet uczestników

13 października 2020 r. – Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, 
20 października 2020 r. – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

III blok – komplet uczestników

10 listopada 2020 r. – Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, 
17 listopada 2020 r. – Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

Ważne: zgłoszenie wiąże się z obowiązkiem uczestnictwa w obu zaplanowanych modułach. Z uwagi na praktyczny charakter webinariów przewiduje się grupy liczące 15 os./spotkanie. O udziale w spotkaniach z ekspertami decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia

Nabór na webinaria został zakończony.

Projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


• Wykaz programów rewitalizacji (26.08.2021) (12.08.2020)

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(12.08.2020)

Publikujemy aktualny Wykaz programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęty Uchwałą nr 33/1449/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Wykaz programów rewitalizacji (.pdf)


• Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie webinariów (11.08.2020)

(11.08.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym na przygotowanie i przeprowadzenie webinariów, w ramach realizacji projektu dot. wsparcia gmin regionu w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji.

Tematy spotkań:

• zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji (trzy spotkania on-line dla maksymalnej ilości 15 os./spotkanie).
• monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych (trzy spotkania on-line dla maksymalnej ilości 15 os./spotkanie).

Dokumenty:

• Link otwiera się w nowej karcie Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie webinariów (.docx)
• Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 1 – Oferta złożona w zapytaniu ofertowym na przygotowanie i przeprowadzenie webinariów (.docx)
• Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy (.docx)
• Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą (.docx)
• Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (.docx)
• Link otwiera się w nowej karcie Informacja Dane osobowe (.docx)

Wybór oferty:

• Notatka z wyboru oferty w postępowaniu – 07.09.2020 r. (.docx)

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


• Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta (29.07.2020)

(29.07.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym na usługi biegłego rewidenta, w ramach realizacji projektu dot. wsparcia gmin regionu w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji. 

Dokumenty:

• Link otwiera się w nowej karcie Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta (.docx)
• Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 1 Wzór sprawozdania (.doc)
• Załącznik nr 2 Wzór sprawozdania (.xls)
• Załącznik nr 3 Wzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta (.docx)
• Załącznik nr 4 Oferta złożona w zapytaniu ofertowym (.docx)
• Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy (.docx)
• Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku powiązań (.docx)
• Załącznik nr 7 Zgoda rodo (.docx)
• Informacja Dane osobowe (.docx)

Wybór oferty:

• Notatka z wyboru oferty w postępowaniu – 18.08.2020 r. (.docx)

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


• Raport z badania systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce (11.07.2020)

Wykresy
(11.07.2020)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej udostępniło raport końcowy z badania systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w Polsce. Badanie na zlecenie MFiPR przeprowadzone zostało przez Zespół Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Zespół ECORYS Sp. z o.o.

Dokument w formacie (.docx) dostępny jest Link otwiera się w nowej karcie tutaj.


• Ministerstwa Rozwoju poszukuje ekspertów do przygotowania propozycji zmian w ustawie o rewitalizacji (07.07.2020)

(07.07.2020)

Departament Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju szuka ekspertów uczestniczących w przygotowaniu propozycji zmian w ustawie o rewitalizacji. Usługa doradztwa eksperckiego zakłada przedstawienie propozycji kompleksowych zmian przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz możliwości integracji systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego z systemem wdrażania rewitalizacji.

Więcej informacji na Link otwiera się w nowej karcie stronie Ministerstwa Rozwoju.


• Publikacje na temat polityki mieszkaniowej i monitorowania procesów rozwoju (06.07.2020)

(06.07.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z nowym publikacjami, przygotowanymi przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podręczniki:

• Zintegrowana polityka mieszkaniowa polskich gmin

• Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim

znaleźć można w naszej zakładce Link otwiera się w nowej karcie Publikacje.


• Przygotowania do realizacji szkoleń dla JST (23.04.2020)

(23.04.2020)

Trwają przygotowania do realizacji szkoleń dla gmin województwa w zakresie wsparcia w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji. Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przewiduje przeprowadzenie w latach 2020-2022 szeregu szkoleń z zakresu: 

 • Dostępności w rewitalizacji,
 • Zarządzania rewitalizacją i włączenia społecznego,
 • Wykorzystania narzędzi ustawy o rewitalizacji,
 • Monitorowania i ewaluacji działań rewitalizacyjnych,
 • Roli dziedzictwa kulturowego w działaniach rewitalizacyjnych.

Informacje na temat przedsięwzięcia będą na bieżąco publikowane na stronie https://mojregion.eu/rpo/dowiedz-sie/rewitalizacja/.


• Modelowa Rewitalizacja Miast – dobre praktyki (17.04.2020)

(17.04.2020)

Zapraszamy do obejrzenia filmów prezentujących efekty działań rewitalizacyjnych, prowadzonych w Polsce w ramach projektu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Lista filmów dostępna jest na platformie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSoHIHWmvfwo-vJRGuyCHK23qAox764xt


• Wykaz programów rewitalizacji (15.04.2020)

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(15.04.2020)

Publikujemy aktualny Wykaz programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęty Uchwałą nr 14/576/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r.:

• Link otwiera się w nowej karcie Wykaz programów rewitalizacji (.pdf)


• Archiwum aktualności (09.01.2020)

(09.01.2020)

Archiwum aktualności dostępne jest pod adresem:

https://kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne