Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Krajowy newsletter o rewitalizacji #4

Dodane 01.04.2021 przez Damian Wiśniewski

Newsletter powstał w celu bieżącego przekazywania najważniejszych informacji o rewitalizacji i powiązanych z nią kwestiach z obszaru polityki miejskiej czy dziedzictwa kulturowego, a także dobrych praktykach, ciekawostkach i inspiracjach.

 

• Seminarium Forum Rozwoju Lokalnego dot. Krajowej Polityki Miejskiej

Aktualny stan prac nad Krajową Polityka Miejską będzie jednym z tematów kolejnego seminarium Forum Rozwoju Lokalnego realizowanego przez Związek Miast Polskich.

Seminarium pt. „Krajowa Polityka Miejska 2030 a rola samorządu lokalnego w jej tworzeniu i wdrażaniu” odbędzie się w formule online już 8 kwietnia br. Rejestracji udziału w seminarium jest możliwa poprzez formularz internetowy Link otwiera się w nowej karcie https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/seminarium-frl-18/register w terminie do 7 kwietnia br. ZMP przygotowało także ankietę dla miast Link otwiera się w nowej karcie Ankieta „Postulaty miast do Krajowej Polityki Miejskiej 2030”.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Link otwiera się w nowej karcie https://forum-rozwoju-lokalnego.pl/aktualnosci/krajowa-polityka-miejska-zapraszamy-na-kolejne-seminarium-frl

• Partnerska Inicjatywa Miast – przygotowania do II edycji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi prace nad przygotowaniem II edycji wsparcia miast w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miast.

W tym celu przygotowało formularz dla miast, który ma pomóc określić docelowy zakres planowanych sieci miast wspartych w ramach PIM. Formularz jest aktywny do 12 kwietnia 2021 r. i jest dostępny pod adresem:
Link otwiera się w nowej karcie https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/kolejny-etap-realizacji-projektu-partnerska-inicjatywa-miast–zaproszenie-do-wspolpracy

Uwagi i komentarze można także przesyłać na adres poczty elektronicznej: Link otwiera się w nowej karcie pim@mfipr.gov.pl.

Ministerstwo zdefiniowało tematy dla trzech nowych sieci:

Sieć Miasto cyfrowe ma służyć wymianie doświadczeń związanych z rozwiązaniami cyfrowymi dotyczącymi funkcjonowania elementów infrastruktury miejskiej (zarządzanie miastem), jak również na poziomie styku urzędu z mieszkańcem (e-usługi).

Sieć Miasto Zielone ma wspierać miasta w wdrażaniu rozwiązań pro-klimatycznych opartych na naturze, przyczyniać się do zwiększenia odporności miast na ekstremalne zjawiska klimatyczne i atmosferyczne oraz stanowić odpowiedź na wyzwania społeczne i środowiskowe.

Sieć Miasto produktywne ma odnosić się do większego wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji miejskich, co powinno zapewniać miastom optymalizowanie wydatkowania środków budżetowych i dawać możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu.

• Prace nad reformą systemu planowania przestrzennego

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii prowadzi prace nad reformą systemu planowania przestrzennego. Reforma została wpisana do projektu Krajowego Planu Odbudowy  i zarezerwowano na nią bezzwrotne środki w wysokości 900 mln zł w komponencie „Odporność i konkurencyjność gospodarki”.

Z postępem prac, podsumowaniem dotychczasowych spotkań oraz składem zespołu roboczego ds. reformy można zapoznać się na stronach MRPiT:

Kliknij, aby przeczytać więcej o reformie planowania przestrzennego w projekcie KPO: Link otwiera się w nowej karcie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/poprawa-jakosci-przestrzeni-i-komfortu-zycia-polakow–reforma-planowania-przestrzennego-w-projekcie-kpo

Kliknij, aby przeczytać więcej o działaniach MRPiT w zakresie polityki przestrzennej: Link otwiera się w nowej karcie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/planowanie-przestrzenne

 

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej