Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Raport z badania pn. „Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej”

Dodane 17.04.2023 przez Damian Wiśniewski

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym wyniki badania ewaluacyjnego dot. infrastruktury społecznej pt. „ Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej”.

Cel badania

Celem badania było dokonanie oceny wpływu wsparcia w ramach polityki spójności 2014- 2020 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej (w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, 16 regionalnych programów oraz trzech Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Polska-Saksonia, Polska-Słowacja, Południowy Bałtyk). W wyniku badania zostały sformułowane wnioski i rekomendacje, dotyczące pożądanych kierunków wspierania infrastruktury społecznej ze środków europejskich w ramach perspektywy 2021-2027.

Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (ewaluacja.gov.pl).

Spotkanie on-line

Serdecznie zapraszamy również do udziału w spotkaniu, na którym zostaną zaprezentowane i przedyskutowane wyniki opisywanego badania ewaluacyjnego.

Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej na platformie ZOOM w dn. 25 kwietnia o godz. 10.00.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Krajowej Jednostki Ewaluacji, MFiPR na przełomie roku 2022/2023 przez konsorcjum firm w składzie: Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o. oraz Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka.

Osoby zainteresowane udziałem w spotykaniu prosimy o zgłaszanie chęci udziału na adres ewaluacja@mfipr.gov.pl do 21.04.2023r (piątek). Link do spotkania zostanie Państwu przekazany 24.04.2023 r.

źródło: ewaluacja@mfipr.gov.pl