Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nowy europejski Bauhaus – nabór wniosków

Dodane 23.03.2022 przez Damian Wiśniewski

30 marca br. DG REGIO uruchamia zaproszenie do składania wniosków odnoszących się do wdrażania nowego europejskiego Bauhausu.

Adresaci działań

Konkurs pt. „Wsparcie inicjatyw lokalnych dla nowego europejskiego Bauhausu” (ang. „Support to New European Bauhaus Local Initiatives”) przeznaczony jest dla małych i średniej wielkości władz lokalnych oraz ma na celu wyłonienie inspirujących projektów, które rozwijać będą trzy uzupełniające się wartości nowego europejskiego Bauhausu: zrównoważenie, estetyka i włączenie społeczne.

Wsparcie ekspertów dla europejskich projektów

20 projektów z UE ukierunkowanych na konkretne miejsca otrzyma wsparcie rzeczowe od grupy interdyscyplinarnych ekspertów, celem ułatwienia upowszechniania elementów nowego europejskiego Bauhausu i poczynienia postępów w kierunku wdrażania.

Szczegółowe informacje

Wyjaśnienia dotyczących konkursu, kwalifikowalności, terminów i odsyłaczy do formularzy aplikacyjnych online znajduje się na stronie:

Support to New European Bauhaus Local Initiatives