Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Rewitalizacji w Mieście Łodzi – spotkanie w ramach międzyregionalnej sieci Zespołów ds. Rewitalizacji

Dodane 17.06.2022 przez Damian Wiśniewski

W dniach 14-15 czerwca w Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli regionów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach międzyregionalnej sieci Zespołów ds. Rewitalizacji.

Agenda spotkania zakładała konsultacje z przedstawicielami Urzędu Miasta Łodzi, spacer studyjny po obszarze rewitalizacji, spotkania robocze oraz wizytę w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.

Rewitalizacja Łodzi

Podczas pierwszego dnia wydarzenia (14 czerwca) uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi, w tym także Oddziału ds. Działań Społecznych. Przedstawiciele łódzkiego magistratu przybliżyli założenia miejskiego programu rewitalizacji, dokonali też prezentacji projektów rewitalizacyjnych, zlokalizowanych w centrum miasta (m.in. Biblioteka Gdańska, ul. Ogrodowa, Bulwary Północne, Plac Wolności, Pasaż Róży, Pasaż Majewskiego, skwer im. Aliny Margolis- Edelman, Targ Jaracza, Dworzec Łódź Fabryczna, EC 1, OFF Piotrkowska).

Spotkanie robocze koordynatorów

Drugi dzień wydarzenia rozpoczął się od spotkania roboczego przedstawicieli regionów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, podczas którego omówiono aktualne działania w ramach zadania „Regiony Rewitalizacji”, poruszono temat rewitalizacji w perspektywie finansowej UE 2021-2027 oraz dalszej współpracy międzyregionalnej przy wsparciu resortu funduszy.

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich

Zwieńczeniem spotkania była wizyta w siedzibie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Centrum działające w Łodzi od 1999 r. poza działalnością społeczną realizuje zadania szkoleniowe, doradcze i animacyjne dla społeczników, organizacji i grup nieformalnych, pomaga w rejestrowaniu organizacji pozarządowych, wspiera sektor NGOs w sferze proceduralnej, prawnej, finansowej oraz organizacyjnej.

Przedstawiciele Centrum podzielili się z przedstawicielami regionów wiedzą i doświadczeniem w kwestiach dot. roli organizacji pozarządowych w procesach rewitalizacji, cross-financingu w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, programach mikrograntów oraz działalności Komitetów Rewitalizacji w praktyce.

Projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.