Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Dobre praktyki – Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze

Dodane 15.10.2020 przez Damian Wiśniewski

Gmina Solec Kujawski zakończyła realizację projektu „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze”, wspartego w ramach Poddziałania 6.4.1 RPO WK-P dot. rewitalizacji obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.

Inwestycja ma na celu promowanie włączenia społecznego, poprawę jakości życia mieszkańców Obszaru Rewitalizacji oraz ożywienie przedsiębiorczości. W jej ramach planuje się realizację projektów społecznych, adresowanych do seniorów i aktywnych rodzin z dziećmi. Zaplanowano również działalność świetlicy środowiskowej.