Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Rewitalizacja w Kujawsko-Pomorskim – spot promocyjny

Dodane 03.01.2022 przez Damian Wiśniewski

Zapraszamy do obejrzenia spotu promocyjnego, prezentującego ideę, cele i kierunki działań rewitalizacyjnych. Film przybliża również przykłady dobrych praktyk realizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W spocie dostępne są napisy w języku polskim oraz angielskim.

 

Rewitalizacja – co to?

Zgodnie z obowiązującą definicją prawną (ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji) rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Na powodzenie procesu składa się szereg czynników, począwszy od skutecznego zdiagnozowania problemów obszarów rewitalizacji, poprzez opracowanie przez Gminy we współpracy z interesariuszami rewitalizacji właściwych programów rewitalizacji, po wdrożenie odpowiadających na zagadnienia kryzysowe działań (m.in. w sferze społecznej oraz infrastrukturalnej).

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem funkcjonującego w ramach Urzędu Marszałkowskiego Zespołu ds. Rewitalizacji, wspiera Gminy regionu w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

Działanie w ramach projektu szkoleniowo-doradczego

Spot promocyjny jest jednym z efektów projektu szkoleniowo-doradczego „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji”, realizowanego we współpracy z Minierstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.