Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wizyta studyjna na terenie województwa Wielkopolskiego (g. Czempiń, Krzywiń i Krobia)

Dodane 13.06.2022 przez Damian Wiśniewski

Pracownicy samorządów województwa kujawsko-pomorskiego oraz członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami i efektami działań rewitalizacyjnych prowadzonymi przez samorządy miejsko-wiejskich gmin województwa wielkopolskiego.

W ramach dwudniowej wizyty (8-9 czerwca br.) na terenie gmin Czempiń, Krzywiń i Krobia realizatorzy procesów rewitalizacyjnych z naszego regionu podpatrywali inwestycje infrastrukturalne przeznaczone na realizację działań kulturalnych, edukacyjnych i opiekuńczych w gminach Wielkopolski, które z dużym zaangażowaniem i sukcesami realizują działania z tego obszaru.

Czempiń

Program wizyty obejmował prezentację realizowanego w Czempiniu projektu polegającego na utworzeniu Centrum Aktywizacji Społecznej, na potrzeby którego dokonano renowacji i rozbudowy budynku poprzemysłowego dawnej fabryki tlenu. Obiekt pn. „Tlenownia” służy obecnie jako miejsce realizacji usług społecznych. Budynek jest siedzibą gminnego centrum kultury, zorganizowano w nim izbę pamięci, w której gromadzone są artefakty lokalnej spuścizny historycznej, z pomieszczeń biurowych korzystają lokalne organizacje pozarządowe, w tym: klub seniora i spółdzielnia socjalna, która prowadzi kawiarnię. Projekt rewitalizacyjny objął również poprawię estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej miasteczka. W związku z tym zrealizowano szereg działań na skwerach miejskich uwzględniających poprawę ich walorów estetycznych z zachowaniem współczesnych standardów tego typu inwestycji, tj. nie tworzenia wysp ciepła w miastach, zachowania przepuszczalności gruntów, zbierania wody deszczowej w celu podlewania roślin.

Krzywiń

Na terenie Gminy Krzywiń przedstawiciele władz samorządowych zaprezentowali przykłady działań rewitalizacyjnych realizowanych na terenach wiejskich i rekreacyjnych. Oprócz przykładów integracji społeczności lokalnych wokół odnowionych budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Bielewo, Świniec, Łuszkowo, zwiedzanie obejmowało również model zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad jeziorem Cichowo. Gmina, swój produkt turystyczny opiera na zlokalizowanym w m. Cichowo planie zdjęciowym z filmu „Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy.

Krobia

Przykłady dużej kreatywności i zaangażowania władz samorządowych zwłaszcza w działaniach nakierowanych na rozwój usług społecznych w wielu obszarach uczestnicy wizyty mieli okazję obserwować w Gminie Krobia, gdzie pracownicy urzędu gminy realizują projekt pn. „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi”. W wyremontowanych i wyposażonych w ramach projektu pomieszczeniach prowadzone są warsztaty dla dzieci opierające się na praktycznych eksperymentach i doświadczeniach. W projekcie szkoleni się również animatorzy do realizacji działań w prowadzonych placówkach. Gmina Krobia rozwija ponadto usługi opiekuńcze w ramach prowadzonego Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennego Domu Pobytu i mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnoościami. Na terenie gminy i powiatu gostyńskiego prężnie działa spółdzielnia socjalna „Arka”, która dba o tereny zielone, realizując usługi zlecane przez lokalne samorządy. Niebanalny sposób włączenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu w procesy rewitalizacyjne zaprezentowano we wsi Domachowo, gdzie w Biskupińskim Gościńcu zorganizowano spotkanie z depozytariuszami tradycji najmniejszego mikroregionu folklorystycznego w Polsce – Biskupizny.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach zadania Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.