Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Agenda Miejska UE – nabór wniosków

Dodane 27.07.2022 przez Damian Wiśniewski

Agenda miejska dla UE (UAEU) jest odpowiedzią na wyzwania miejskie poprzez ustanowienie partnerstw między miastami, Komisją Europejską, innymi instytucjami i organami UE, rządami krajowymi i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak organizacje pozarządowe.

Cel Agendy

Wspólnie opracowują plany działania mające na celu:

• Poprawę istniejących regulacji w odniesieniu do obszarów miejskich i wyzwań miejskich,

• Wspieranie i ulepszanie innowacyjnych i przyjaznych dla użytkownika źródeł finansowania obszarów miejskich,

• Dzielenie się i rozwijanie wiedzy (dane, badania, dobre praktyki).

14 partnerstw już zawiązanych

W ramach agendy miejskiej zawarto już 14 partnerstw tematycznych dotyczących tematów miejskich, które zostały określone w pakcie amsterdamskim. W wyniku odnowienia agendy miejskiej dla UE zgodnie z parametrami przyjętymi w ramach umowy z Lublany w listopadzie 2021 r. proponuje się uruchomienie w 2022 r. dwóch nowych partnerstw tematycznych: jednego w sprawie zrównoważonej turystyki i jednego w sprawie zazieleniania miast.

Więcej informacji

Wszystkie informacje oraz formularze aplikacyjne znajdą Państwo TUTAJ.

(fot. urbact.eu)