Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wizyta studyjna na terenach wiejskich (21-22 października br.)

Dodane 24.10.2021 przez Damian Wiśniewski

W dniach 21 i 22 października br. przedstawiciele gmin WK-P, realizujących działania rewitalizacyjne na obszarach wiejskich oraz członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego, wzięli udział w wizycie studyjnej na terenach wiejskich naszego regionu.

Jej celem była prezentacja i promocja dobrych praktyk rewitalizacyjnych wypracowanych przez partnerów realizujących projekty w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju: Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”.

W pierwszym dniu wizyty uczestnicy odwiedzili miejsca realizacji projektów zlokalizowane w powiecie nakielskim. Przedstawiciele LGD „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, wraz z przedstawicielką władz samorządowych Szubina – Panią Wiolettą Borys-Stachowiak, zaprezentowali obiekt Centrum Aktywizacji Kulturalno-Dydaktycznej w Niedźwiadach. Odwiedzający mieli okazję zapoznać się z działalnością prowadzoną przez Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne „Grupa Lokalna” i obejrzeć znajdujące się w jego zasobach teleskopy. Interesującą prelekcję z dziedziny astronomii wygłosił prezes stowarzyszenia, Pan Marek Nikodem.

Tego dnia zaprezentowano również Centrum Aktywności Wsi w Wieszkach, gdzie przy specjałach lokalnej kuchni można było doświadczyć efektów aktywizacji lokalnej społeczności. Wyremontowana przy udziale środków UE świetlica wiejska wraz z zapleczem gastronomicznym pozwala paniom z koła gospodyń wiejskich realizować swoje pasje. Odnowiony budynek i teren wokół niego był również miejscem realizacji projektu skierowanego do dzieci ze wsi Wieszczki, umożliwiającego pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego poprzez zabawę i naukę w okresie wakacji letnich.

W Paterku, w powiecie nakielskim, Pan Tomasz Miłowski – wicestarosta nakielski, zaprezentował uczestnikom wizyty odrestaurowane i rozbudowane Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej. Centrum powstało w budynku dawnej szkoły, który przedstawia szczególną wartość historyczną. W jego piwnicach, ponad 80 lat temu, przetrzymywano ofiary Zbrodni Pomorskiej, dlatego w ramach inwestycji przewidziano również miejsce pamięci poświęcone tym wydarzeniom oraz tablicę pamiątkową. W odnowionej przestrzeni prowadzony jest m.in. Dzienny Dom Pobytu. Środki na prowadzenie placówek pochodzą m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2021 oraz z dotacji od wojewody na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Drugi dzień objazdu rozpoczął się w Zegartowicach w gminie Papowo Biskupie, gdzie w ramach projektu odnowiono świetlicę wiejską. Na jej terenie prowadzone są działania z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zajęcia zakładające pomoc w nauce dla dzieci z terenu gminy.

W tym dniu uczestnicy wizyty obejrzeli również odnowione w ramach projektów budynki świetlic wiejskich w Pigży i w Kończewicach. Obie inwestycje powiązane są z powstałymi w ramach infrastruktury towarzyszącej obiektami sportowymi. W Pigży zrealizowana inwestycja dotyczy modernizacji obiektu sportowego – boiska piłkarskiego z trawiastą nawierzchnią, w Kończewicach natomiast, powstało Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego. Powyższe projekty ściśle łączą się z realizacją działań skierowanych do lokalnych społeczności, zwłaszcza w obszarze włączenia społecznego i aktywizacji zawodowej, jak również z zakresu poprawy bezpieczeństwa.

Na koniec przedstawiciele władz samorządowych i pracownicy urzędu Gminy w Łysomicach zaprezentowali efekty adaptacji budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej oraz planowany projekt zagospodarowania terenu wokół budynku. Inwestycja zlokalizowana w przestrzeni zabudowy historycznej zakłada m.in. odnowienie i przywrócenie terenu parku do publicznej użyteczności. Sam obiekt dawnego magazynu będzie wykorzystywany jako przestrzeń ogólnodostępna dla mieszkańców, z miejscem na bibliotekę/czytelnię i kawiarenkę oddaną do dyspozycji licznym na tym terenie kołom gospodyń wiejskich.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach zadania Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.