Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta

Dodane 29.07.2020 przez Damian Wiśniewski

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym na usługi biegłego rewidenta, w ramach realizacji projektu dot. wsparcia gmin regionu w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji. 

Dokumenty:

• Link otwiera się w nowej karcie Zapytanie ofertowe na usługi biegłego rewidenta (.docx)
• Link otwiera się w nowej karcie Załącznik nr 1 Wzór sprawozdania (.doc)
• Załącznik nr 2 Wzór sprawozdania (.xls)
• Załącznik nr 3 Wzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta (.docx)
• Załącznik nr 4 Oferta złożona w zapytaniu ofertowym (.docx)
• Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy (.docx)
• Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku powiązań (.docx)
• Załącznik nr 7 Zgoda rodo (.docx)
• Informacja Dane osobowe (.docx)

Wybór oferty:

• Notatka z wyboru oferty w postępowaniu – 18.08.2020 r. (.docx)

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.