Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) – szkolenia dla samorządowców

Dodane 12.05.2022 przez Damian Wiśniewski

Związek Powiatów Polskich przy współpracy z MSWiA, GUS i ZMP realizuje projekt dotyczący narzędzia – pn. System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) – pozwalającego m.in. na: analizowanie danych, porównywanie się pomiędzy samorządami, a w konsekwencji podejmowanie racjonalnych – opartych o dane – decyzji zarządczych.

System Monitorowania Usług Publicznych

SMUP to rozbudowana baza danych o usługach publicznych świadczonych przez gminy i powiaty. System – za pomocą wskaźników – docelowo umożliwi monitorowanie sposobu działania JST w dziewięciu obszarach tj.: edukacja, ochrona środowiska, gospodarowanie nieruchomościami, lokalna polityka społeczna, kultura i rekreacja, inwestycje i budownictwo, podatki i opłaty lokalne, drogownictwo i transport oraz geodezja i kartografia.

Więcej szczegółów o SMUP dostępnych jest tutaj: https://www.zpp.pl/artykul/2477-system-monitorowania-uslug-publicznych-smup

Szkolenia dla samorządowców z gmin i powiatów

Szkolenia skierowano do przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, a zorganizowano w dwóch alternatywnych (do wyboru) formach: 4-godzinne spotkania online lub/i stacjonarne w formule grup wymiany doświadczeń (GWD) w wymiarze trzy dwudniowe spotkania.

Szkolenia online mają charakter przekrojowy (tzw. szkolenia strategiczne) obejmujący szeroki obraz funkcjonowania danej JST lub tematyczny (np. dotycząc zakresu edukacji).

W ramach spotkań online prezentowane są możliwości systemu oraz sposoby wykorzystania dostępnych w SMUP danych. Z kolei spotkania stacjonarne prowadzą uczestników przez proces analizowania danych od początku aż do wyciągania wypływających z nich wniosków zarządczych. W czasie spotkań GWD przewidziany jest czas na dzielenie się uczestników doświadczeniami również w innych, bieżących sprawach, a także poznanie i nawiązanie kontaktów.

Aby wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, niezbędne jest wypełnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem:  https://www.smup.jst.org.pl/

Więcej informacji oraz harmonogram szkleń dostępny jest na stronie: https://www.smup.jst.org.pl/index.php/o-smup/

Źródło: Związek Powiatów Polskich