Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wizyta studyjna w Województwie Małopolskim

Dodane 09.09.2022 przez Damian Wiśniewski

Przedstawiciele Zespołu ds. rewitalizacji województwa kujawsko-pomorskiego mieli możliwość udziału w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W dniach 5-8 września br. przedstawiciele regionów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zapoznali się z działaniami rewitalizacyjnymi zrealizowanymi w Starym Sączu. W Bochni spacer studyjny obejmował zwiedzanie trasy turystycznej w Kopalni Soli Bochnia. Samorządowcy z Tarnowa zaprezentowali efekty prowadzonej rewitalizacji na przykładzie utworzonych na terenie miasta: Pasażu Odkryć i Centrum Multimedialnego. Natomiast za przykład udanej inicjatywy związanej z realizacja usług społecznych posłużyła placówka „Słoneczne Wzgórze” prowadząca Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ. W Krakowie uczestnicy spotkania obejrzeli efekty działań realizowanych na Zabłociu i w Nowej Hucie.

Korzystając z możliwości spotkania z reprezentantami samorządów zaangażowanych w procesy rewitalizacji przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej omówiło założenia dokumentu „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”.

Projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020