Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wizyta studyjna – Włocławek

Dodane 12.11.2021 przez Damian Wiśniewski

Trwają szkolenia i wizyty studyjne dla przedstawicieli samorządów naszego województwa zaangażowanych w procesy rewitalizacji. Tym razem reprezentacje samorządów miejskich i członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego gościli we Włocławku, gdzie zaprezentowano efekty działań podejmowanych na terenie Śródmieścia.

Samorząd Włocławka, jako jedyny przedstawiciel naszego regionu był uczestnikiem prowadzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektu „Modelowa rewitalizacja miast”, dzięki wsparciu którego miasto opracowało i przyjęło „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028”.  Szeroko zakrojony dokument zakłada realizację wielu przedsięwzięć na wymagającej odnowy włocławskiej starówce. Wśród podejmowanych działań znalazły się m.in.  inwestycyjne polegające na renowacji zabytkowych kamienic, rewaloryzacji zieleni miejskiej, poprawy estetyki przestrzeni publicznej poprzez powstanie murali, parków kieszonkowych, czy parkletów. W związku z tym, iż rewitalizacja, to głównie działania mające na celu odnowę tkanki społecznej, miasto realizuje również wiele projektów z obszaru włączenia społecznego, aktywizacji społeczno-zawodowej, edukacji, kultury oraz wsparcia przedsiębiorczości.

Warsztaty i prezentacje zostały zorganizowane w usytuowanej w tkance zabytkowej zabudowy odrestaurowanej „Starej remizie”, pełniącej funkcję instytucji kultury. W ramach spaceru po obszarze rewitalizacji zostały zaprezentowane obiekty: wyremontowanego Centrum Wsparcia Społecznego (w którym planuje się 12 mieszkań wspomaganych i dzienny dom pobytu), Kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”, czy restaurowanej przy udziale środków publicznych zabytkowej kamienicy.

Włocławek w ramach realizowanego zgodnie z ustawą o rewitalizacji GPR-u korzysta z wielu rozwiązań wynikających z wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR). Propozycja dla mieszkańców śródmieścia, to m.in. cztery programy:  INWESTYCJA Z KLASĄ (DO 50%) na kompleksową przebudowę lub remont generalny, REMONT KROK PO KROKU (DO 30%) na poszczególne elementy konstrukcyjne lub instalacje wewnętrzne, WITRYNA+ (DO 30%) na projekt oraz wykonanie witryny i reklamy sklepu, HISTORIA SIĘ OPŁACA (DO 50%) na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków. Na wsparcie w ramach tych programów miasto co roku zabezpiecza określone środki, po które mieszkańcy ubiegają się w drodze konkursów.

Wśród zajęć dla uczestników wizyty znalazły się zorganizowane przez członków Stowarzyszenia „Ładowarka” (które zostało również wybrane do poprowadzenia Kawiarnię obywatelską w bieżącym roku) warsztaty z projektowania podwórek, jako części wspólnych zamieszkałych obiektów, oraz udział w grze miejskiej ulicami rewitalizowanego Śródmieścia.

Urzędnicy włocławskiego ratusza dali przykład ogromnego zaangażowania w realizowany proces odnowy swego miasta. Obecnie trwa projekt pn. „Latarnicy obszaru rewitalizacji”, który zakłada przeszkolenie 8 osób przygotowujących się do roli latarnika społecznego oraz ich zatrudnienie w celu świadczenia pracy ukierunkowanej na pomoc mieszkańcom wspieranego terenu. Miasto uczestniczy ponadto w działaniach prowadzonych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego, których celem jest uwzględnienie dziedzictwa kulturowego jako istotnego zasobu służącego przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym. W planach na najbliższą przyszłość jest m.in. przeprowadzenie spektakularnego przedsięwzięcia, jakim jest renowacja i dostosowanie zabytkowej zabudowy pod Centrum fajansu – pełniącego funkcje edukacyjno-muzealne.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach zadania Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

(fot. materiały własne/ Rewitalizacja Włocławek)