Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Drugi sezon podcastów „Dziedzictwo w rewitalizacji – wypowiedzi praktyków”

Dodane 15.02.2022 przez Damian Wiśniewski

Narodowy Instytut Dziedzictwa przedstawia drugi sezon podcastów „Dziedzictwo w rewitalizacji – wypowiedzi praktyków”.

Jest to kontynuacja serii rozmów z 2020 roku (dostępnej tutaj) przeprowadzonych w ramach projektu wsparcia gmin w procesach planowania i wdrażania gminnych programów rewitalizacji realizowanych w ramach Krajowego Programu Opieki i Ochrony nad Zabytkami na lata 2019-2022. W kolejnym sezonie podcastu Andrzej Brzozowy i Rajmund Ryś z Projektów Miejskich rozmawiali z architektami, urbanistami czy samorządowcami stykającymi się z problematyką rewitalizacji w mniejszych i większych miastach. Zapytaliśmy praktyków o ich doświadczenia i przemyślenia związane z ujmowaniem dziedzictwa w rewitalizacji. Jakie problemy, a jakie szanse niosą za sobą procesy rewitalizacyjne uwzględniające dziedzictwo kulturowe? Tego dowiecie się Państwo z naszej serii podcastów dostępnej pod adresem https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/materialy/podcast2/ .

Goście drugiego sezonu podcastów:

dr Paulina Sikorska – Doktor nauk technicznych w specjalizacji planowanie przestrzenne. Koordynator zespołu ds. rewitalizacji w województwie mazowieckim. Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz licznych gremiów społecznych w m.st. Warszawie -m.in. Zespołu do spraw dóbr kultury współczesnej, Zespołu do spraw wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień na terenie m.st. Warszawy oraz Komisji Dialogu Społecznego do Spraw Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Michał Ciesielski – urbanista, autor i współautor planów miejscowych, studium gmin, programów rewitalizacji, strategii, koncepcji, analiz i badań. Ekspert w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Prowadził zajęcia na politechnikach we Wrocławiu i Gdańsku, obecnie pracownik Uniwersytetu Opolskiego. Członek zespołów zadaniowych PAN. Wieloletni działacz TUP, kieruje Sekcją Małych Miast.

Elżbieta Rybarczyk – Burmistrz Wielenia w VII i VIII kadencji Samorządu Terytorialnego. Politolog, specjalista w zakresie HR, manager, certyfikowany lider społeczności lokalnej.

Grzegorz Lechman – Architekt, urbanista i planista przestrzenny. Rzeczoznawca PIU, samorządowiec, autor i współautor projektów i programów rewitalizacji, w tym Gdańskiego Programu Rewitalizacji.

Anna Cymer – Historyczka architektury, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat architektury.

Grzegorz Gawrysiak – Koordynator zespołu ds. rewitalizacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

dr Alina Muzioł-Węcławowicz – Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk geograficznych. Specjalizuje się w zagadnieniach gospodarki i polityki mieszkaniowej, w szczególności społecznego sektora mieszkaniowego oraz rewitalizacji i rozwoju lokalnego.

Radosław Górecki – Długoletni pracownik administracji rządowej, obecnie pracuje w Departamencie Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ekspert w dziedzinie rozwoju regionalnego, polityki miejskiej i rewitalizacji.

Zapraszamy do słuchania.

Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa