Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


EIT Urban Mobility zaprasza do współpracy startupy z obszaru mobilności miejskiej

2023-04-12 3:13 przez Beata Skowrońska

#ChallengeMyCity to program umożliwiający europejskim miastom stawianie czoła najpilniejszym wyzwaniom miejskim, poprzez testowanie gotowych do wprowadzenia na rynek innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności. W ramach sześciomiesięcznego programu pilotażowego miasto przetestuje najlepsze rozwiązania, oceni ich wpływ społeczny, gospodarczy i środowiskowy oraz podejmie próbę długoterminowej współpracy.

#ChallengeMyCity 2023

Tegoroczna edycja #ChallengeMyCity jest poświęcona kilku miastom takim jak: Braga  w Portugali, Larissa i Heraklion w  Grecji oraz Vitoria-Gasteiz w Hiszpanii. Miasta uczestniczące w inicjatywie określiły zestaw wyzwań związanych z mobilnością miejską i poszukują innowacyjnych rozwiązań od firm i przedsiębiorców.  #ChallengeMyCity zaprasza przedsiębiorstwa wszystkich typów i rozmiarów, gotowe do wprowadzenia na rynek innowacyjnych rozwiązań dając możliwość przetestowania oraz skalowania produktów i usług.

Kto może uczestniczyć:

  • firmy zlokalizowane w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub z kraju trzeciego stowarzyszonego z programem Horyzont Europa, które mogą przedstawić rozwiązania dla zdefiniowanych wyzwań,
  • posiadające rozwiązania na poziomie TRL7 poparte listem polecającym z poprzedniego wdrożenia pilotażowego,
  • projekt musi być zgodny z wizją i misją strategicznego programu EIT na rzecz mobilności w miastach,
  • rozwiązania/produkty powinny być nowatorskie i zorientowane na wyniki,
  • aplikujący ma zaproponować mechanizm współpracy w zakresie stabilności finansowej EIT Urban Mobility.

Korzyści dla wybranych rozwiązań:

  • Do 60 000 euro dofinansowania na wdrożenie sześciomiesięcznego pilotażu w rzeczywistych warunkach,
  • Wsparcie wdrożenia przez EIT Urban Mobility oraz przedstawicieli urzędów miejskich,
  • Możliwości nawiązywania kontaktów z administracją publiczną oraz innymi innowatorami,
  • Promocja poprzez Mobility Innovation Marketplace przez EIT Urban Mobility.

Więcej informacji

EIT Urban Mobility

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy