Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Programy „ Sprawiedliwość” i „ Prawa, równość i obywatelstwo”

Programy „Prawa, równość i obywatelstwo” oraz „Sprawiedliwość” na lata 2014-2020 mają na celu rozwój przestrzeni sprawiedliwości i prawa na obszarze Unii Europejskiej. Programy oferują pomoc finansową dla organizacji specjalizujących się w tematyce sprawiedliwości, podstawowych praw oraz równych możliwości.

Program „Sprawiedliwość” ma służyć polepszeniu współpracy wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości, propagowanie lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz działania mające na celu walkę z narkotykami. Program ma na celu wspieranie przestrzegania prawa w dziedzinach objętych unijnym prawodawstwem. Budżet programu „Sprawiedliwość” na lata 2014-2020 wynosi 377 604 000 euro.

Program „Prawa, równość i obywatelstwo” ma na celu ochronę prawa i wolności osób wynikające z prawa unijnego. Ma on również promować równość płci, walkę z dyskryminacją oraz rasizmem. Ponadto program obejmuje wsparcie działań na rzecz włączenia społecznego Romów, praw dziecka oraz walki z przemocą wobec kobiet. Budżet programu „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014-2020 wynosi 439 mln Euro.


Beneficjenci

Programy są otwarte dla wszystkich podmiotów mających siedzibę w państwach członkowskich, kandydujących oraz potencjalnych państwach kandydujących, państwach przystępujących do Unii oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Zaproszenie do konkursów

Zaproszenie do konkursów


Więcej informacji

Strona Programu „Prawa, równość i obywatelstwo”

Program Sprawiedliwość