Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Trzeci program w dziedzinie zdrowia

Trzeci program w dziedzinie zdrowia jest kluczowym narzędziem, którego celem jest wsparcie państw członkowskich w ich wysiłkach poprawy unijnej polityki zdrowotnej, wzmocnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w dziedzinie zdrowia. Roczny budżet programu wynosi 449,4 mln euro.


Struktura

Program można podzielić na cztery priorytety:

  1. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób z uwzględnieniem zasady „zdrowie we wszystkich politykach”
  2. Ochrona obywateli Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi
  3. Zwiększenie innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej
  4. Ułatwienie obywatelom Unii Europejskiej dostępu do lepszej i bezpieczniejszej służby zdrowia


Beneficjenci

Program jest otwarty dla wszystkich podmiotów utworzonych na podstawie prawa, mających siedzibę w państwach członkowskich, kandydujących oraz potencjalnych państwach kandydujących, państwach przystępujących do Unii objętych Europejska Polityką Sąsiedztwa oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z programu mogą skorzystać podmioty sektora publicznego i organy publiczne.


Więcej informacji

Więcej informacji