Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

INTERREG EUROPA

Program INTERREG EUROPA, następca INTERREG IVC, ma na celu unowocześnienie polityk regionalnych oraz efektywniejsze i bardziej skoordynowane wykorzystanie środków unijnych przede wszystkim w programach regionalnych i krajowych. Budżet programu wynosi 359 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Struktura

INTERREG EUROPA wspiera wymianę wiedzy i doświadczeń w następujących obszarach tematycznych:

  1. Badania i innowacje
  2. Konkurencyjność MŚP
  3. Gospodarka niskoemisyjna
  4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

W ramach programu zostanie zapewnione wsparcie, poprzez dwa rodzaje działań:

  1. Platformy na rzecz pogłębiania wiedzy w zakresie polityk regionalnych będą funkcjonowały przez cały okres funkcjonowania programu zapewniając eksperckie i merytoryczne wsparcie dla regionów w celu lepszego wdrażania polityk tych regionów,
  2. Projekty współpracy międzynarodowej, współpraca instytucji publicznych co najmniej 3 państw, z których co najmniej dwa są państwami członkowskimi. Mają one na celu promowanie wymiany doświadczeń i upowszechnianie praktyk, a także przygotowywanie planów działania w zakresie przenoszenia i wykorzystania dobrych praktyk.


Beneficjenci

W Interreg Europa mogą uczestniczyć instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non profit z obszaru Unii Europejskiej, ale także z Norwegii i Szwajcarii.


Więcej informacji

Strona Programu INTERREG Europa


Źródło : Interreg Europa Podręcznik Programu, European Regional Development Fund