Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Staże

Biuro Regionalne Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli przy współpracy z Posłami do Parlamentu Europejskiego oraz Samorządowym Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” co roku oferuje dwumiesięczne wyjazdy stażowe skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Podczas odbywania stażu opiekunem stażysty jest dyrektor Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Obowiązki

Do zadań stażysty należy m.in.:

 • udział w codziennej działalności biur, w tym: udział w konferencjach, seminariach i briefingach
 • nawiązywanie kontaktów i przygotowywanie materiałów informacyjnych po zakończonym wydarzeniu
 • monitorowanie najnowszych publikacji aktów prawnych UE i zbieranie informacji dotyczących możliwości aplikowania do programów europejskich
 • przeglądanie agendy Instytucji Europejskich i informowanie o najbliższych seminariach, konferencjach
 • przekazywanie informacji o walorach gospodarczych, społecznych, turystycznych i kulturowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz umacnianie jego pozytywnego wizerunku
 • pomoc merytoryczna pracownikom biura w przygotowaniach prezentacji i seminariów
 • wsparcie w kwestiach organizacyjnych przy konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych prowadzonych przez biuro;
 • wyszukiwanie niezbędnych danych kontaktowych i aktualizacja bazy danych; kontaktowanie się z partnerami Stowarzyszenia na polecenie opiekuna stażu i tworzenie sieci kontaktów.

Stażystę obowiązują regulaminy pracy obowiązujące w miejscach odbywania stażu.

Decyzja o wyborze stażystów

Decyzję o wstępnym zakwalifikowaniu kandydata na dany termin stażu podejmuje Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”. Po wstępnej selekcji kandydatów, zobowiązani są oni do udziału w teście z języka angielskiego. Ostateczną decyzję o wyborze dwóch stażystów podejmują Posłowie do Parlamentu Europejskiego wraz z dyrektorem Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.

Zakwaterowanie i środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu

Stażysta ma możliwość nieodpłatnego użytkowania kompletnie wyposażonego mieszkania służbowego, które jest dzielone przez dwóch stażystów w tym samym czasie. Stażysta otrzymuje środki na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem i transportem komunikacją miejską.

Wymagania

Kandydat biorący udział w procedurze naboru musi spełniać następujące wymagania:

 • przynajmniej roczny staż pracy;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym;
 • znajomość zagadnień i polityk Unii Europejskiej.

Termin rekrutacji

Rekrutacja odbywa się raz w roku (na przełomie stycznia i lutego).

Zobacz również

www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl