Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

 Łącząc Europę / CEF –Connecting Europe Facility

Program

Instrument „Łącząc Europę” (CEF) jest kluczowym instrumentem finansowania UE mającym na celu promowanie wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na szczeblu europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i skutecznie połączonych sieci transeuropejskich w dziedzinie transportu, energii i usług cyfrowych.

Cel

Instrument „Łącząc Europę” zapewnia dedykowane finansowanie działań infrastrukturalnych tak aby  inwestycji można dokonywać w całej Unii Europejskiej w sieciach transeuropejskich (TEN), transporcie, telekomunikacji i infrastrukturze sieci energetycznej. Celem jest osiągniecie pełnego  potencjału pod względem wzrostu i spójności w Unii Europejskiej. CEF został  dostosowany do wspierania działań na różne sposoby – dotacje na badania i/lub prace oraz wsparcie instrumentów finansowych. Przez cały okres programowania CEF planuje finansować działania w trzech sektorach na łączną kwotę ponad 30 mld euro, z czego orientacyjna kwota 28,8 mld EUR będzie w formie dotacji. 92% tego budżetu jest obecnie przeznaczane na wybrane działania w konkursach 2014-2018 – z pozostałym budżetem 2,4 mld euro.

Struktura Programu

Struktura Instrumentu Łącząc Europę została oparta na finansowaniu trzech zasadniczych,

sektorów związanych z rozwojem  transeuropejskiej sieci dla

  • transportu,
  • energii
  • i telekomunikacji.

Jednym z kluczowych priorytetów CEF jest umożliwienie i wzmocnienie synergii między tymi trzema sektorami. Działania w różnych sektorach mogą umożliwić optymalizację kosztów lub wyników poprzez łączenie zasobów finansowych, technicznych lub ludzkich, zwiększając w ten sposób skuteczność finansowania UE.

Beneficjenci

MŚP, duże przedsiębiorstwa, rząd, miasta, społeczności i organizacje pozarządowe, centra wiedzy

Link do programu

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

Zaproszenie do składania wniosków

Źródło

Komisja Europejska