Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

URBACT III

Program URBACT III to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia wymianę dobrych praktyk i doświadczenia ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

Budżet na lata 2014-2020 wynosi 74, 302 mln euro.


Struktura

URBACT III skupiony jest na pięciu celach tematycznych Polityki Spójności 2014-2020:

  1. Badania, rozwój technologiczny i innowacje,
  2. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
  3. Ochrona środowiska naturalnego i efektywne zarządzanie zasobami,
  4. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia,
  5. Wspieranie włączenia społecznego.


Beneficjenci

Kluczowe podmioty zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich na szczeblu europejskim, krajowym, lokalnym lub regionalnym: politycy, decydenci, praktycy miejscy, pracownicy miejscy, instytucje zarządzające programami operacyjnymi.


Więcej informacji

http://www.urbact.pl/