Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Horyzont Europa

Program

Horyzont Europa to kluczowy program finansowania badań naukowych i innowacji UE. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro. Horyzont zajmuje się zmianą klimatu, pomaga osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju ONZ oraz zwiększa konkurencyjność i wzrost gospodarczy UE.

Cel

  • Przeciwdziała zmianie klimatu,
  • Pomaga osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju ONZ,
  • Pobudza konkurencyjność i wzrost UE,
  • Ułatwia współpracę i wzmacnia wpływ badań i innowacji w zakresie rozwoju,
  • Ułatwia wdrażanie polityk UE przy jednoczesnym stawianiu czoła globalnym wyzwaniom,
  • Wspomaga tworzenie i lepszą dyfuzję doskonałych wiedzy i technologii,
  • Tworzy miejsca pracy, w pełni angażuje pulę talentów UE, wzmacnia wzrost gospodarczy, promuje konkurencyjność przemysłu i optymalizuje wpływ inwestycji w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Struktura programu

Struktura programu Horyzont Europa została oparta na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się filarach:

uzupełnionych przez dodatkowy komponent:

oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego.

Beneficjenci

W programie mogą uczestniczyć osoby prawne z UE i krajów stowarzyszonych.

Link do programu

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

Zaproszenia do składania wniosków

 

Źródło

Krajowy Punkt Kontaktowy

Komisja Europejska