Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Dodane 07.06.2021 przez Damian Wiśniewski

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi szereg działań wspierających i promujących wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i zabytkowego na rzecz rozwoju lokalnego.

Samorząd dla Dziedzictwa

Samorząd dla Dziedzictwa to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego adresatami są samorządy gminne (miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie), wzorowo wywiązujące się z obowiązku opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami.

Więcej informacji Link otwiera się w nowej karcie na stronie NID.

Krajobraz mojego miasta

Kolejnym narzędziem NID jest kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta”. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi władz samorządowych, firm i instytucji, a także profesjonalistów oraz społeczeństwa na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej.

Filmy, poradniki, dobre praktyki znajdują się na stronie: Link otwiera się w nowej karcie http://krajobrazmojegomiasta.pl/

Zabytek Zadbany

Konkurs „Zabytek Zadbany” ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Więcej na stronie: Link otwiera się w nowej karcie https://nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Informacje na temat działań NID

Więcej o aktywnościach Narodowego Instytutu Dziedzictwa można przeczytać na stronie Link otwiera się w nowej karciehttps://samorzad.nid.pl/. Aktywność szkoleniowa Instytutu prowadzona jest za pośrednictwem e-platformy Link otwiera się w nowej karcie https://szkolenianid.learncom.pl.

Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa