Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zagospodarowanie zabytków archeologicznych na potrzeby turystyki i edukacji

Dodane 26.04.2022 przez Damian Wiśniewski

Już 29 kwietnia 2022 r. zapraszamy do udziału w webinarium „Zagospodarowanie zabytków archeologicznych na potrzeby turystyki i edukacji”, które odbędzie się o godz. 14:00 na platformie szkoleniowej NID.

Link do wydarzenia: https://app.livewebinar.com/445-527-194

Wydarzenie na facebook’u: https://www.facebook.com/events/4956997584414735

Obecność stanowisk archeologicznych nie tylko kształtuje przestrzeń i pozwala uzyskać cenną wiedzę na temat przeszłości, ale może stanowić także pretekst do tworzenia miejsc edukacyjnych czy atrakcji turystycznych. W trakcie webinaru mgr Patrycja Pawelec zaprezentuje studialno-projektową pracę magisterską pt. „Turystyczne zagospodarowanie zabytków archeologicznych na przykładzie projektowanej ścieżki dydaktycznej wokół jeziora Limajno”, która uzyskała I miejsce w kategorii prac magisterskich w konkursie Narodowego Instytutu Dziedzictwa na najlepszą pracę dyplomową „Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”. Koncepcja prezentuje rozwiązania inne niż rekonstrukcja in situ, możliwe do wykorzystania przez władze publiczne lub innych interesariuszy dziedzictwa. W drugiej części webinaru dr Mariusz Antolak zaprezentuje współczesne trendy edukacji archeologicznej w krajobrazie oraz możliwości wykorzystania potencjału edukacyjnego europejskich zabytków archeologicznych Cypru, Malty i Irlandii.

Dyskutanci:

  • dr hab. Zbigniew Kobyliński – archeolog i zabytkoznawca, teoretyk zarządzania dziedzictwem kulturowym. Autor książek „Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego”, „Własność dziedzictwa kulturowego. Idee – problemy – kontrowersje” i „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: wprowadzenie do problematyki”, redaktor naukowy kilkudziesięciu książek z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz kilkuset artykułów naukowych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik licznych wykopalisk archeologicznych w Polsce i w Niemczech. Inicjator i propagator niedestrukcyjnych metod rozpoznawania dziedzictwa archeologicznego: archeologii lotniczej i lotniczego skanowania laserowego.
  • dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak – doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka (Kraków). Magister inżynier architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej (Olsztyn, Warszawa). Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu UWM w Olsztynie. Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji „W krajobrazie”. Autor licznych publikacji naukowych, uczestnik kilkuset konferencji, szkoleń, warsztatów i staży. Praktykujący architekt krajobrazu – autor kilkuset projektów z zakresu architektury krajobrazu, planowania przestrzennego i ochrony środowiska. Zainteresowania naukowe: edukacja w krajobrazie, krajobraz kulturowy i jego przekształcenia, ekologiczne ogrodnictwo.
  • mgr inż. arch. kraj. Patrycja Pawelec – absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, obecnie doktorantka w dyscyplinie historia. W pracy naukowej zajmuje się zagospodarowaniem stanowisk archeologicznych na cele turystyczne i edukacyjne. Współautorka publikacji naukowych, projektów przestrzeni prywatnych i publicznych oraz analiz krajobrazu. Interesuje się zagadnieniami związanymi z edukacją w krajobrazie i wizualizacjami komputerowymi. Laureatka konkursu Narodowego Instytutu Dziedzictwa na najlepszą pracę dyplomową „Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy” – w kategorii prac magisterskich zdobyła I miejsce.

O serii webinarów „Dziedzictwo kulturowe pod lupą. Wirtualne spotkania z badaczami”:

Ile mamy w Polsce zabytków? W jakim są stanie? Kto i dlaczego z nich korzysta? Co Polacy sądzą o dziedzictwie kulturowym? Jaką rolę współcześnie pełni dziedzictwo?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podpierając się wynikami prowadzonych współcześnie badań, prac naukowo-badawczych i innych dociekań badawczych. Do udziału w webinarach zapraszamy badaczy, naukowców, przedstawicieli środowisk, którzy na co dzień zajmują się poznawaniem tego, czym dziś jest i jakie znaczenie ma dziedzictwo kulturowe.

Wcześniejsze webinary:

Działanie realizowane w ramach Zadania 4. Ewaluacja bieżąca i końcowa oraz badania i analizy towarzyszące Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022