Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


„Zapewnienie odporności na zmiany klimatu oraz zielony ład (w tym w projektach rewitalizacyjnych)” – seria szkoleń

Dodane 03.10.2022 przez Damian Wiśniewski

Przygotowując się do realizacji zadań mogących uzyskać wsparcie ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej, zorganizowano szkolenie dla pracowników samorządowych z zakresu „Zapewnienia odporności na zmiany klimatu oraz zielonego ładu (w tym w projektach rewitalizacyjnych)”.

Miejsca realizacji

Szkolenia odbyły się trzech największych miastach regionu:

• 22 i 23 września 2022 – Bydgoszcz, Park Hotel, Wrocławska 3,

• 28 września 2022 – Włocławek, Hotelu PORTOFINO, Aleja Kazimierza Wielkiego 6E,

• 29 i 30 września 2022 – Toruń, Przystanek Toruń, ul. Gen. Józefa Chłopickiego 4.

Program szkoleń

W programie szkolenia znalazł się szereg zagadnienia związane z adaptacją do zmian klimatu w perspektywie unijnej 2021-2027, w tym priorytety i kierunki strategiczne wskazywane przez Komisję Europejską:

• zagadnienia Europejskiego Zielonego Ładu – jak UE finansuje drogę do neutralności klimatycznej;

• programy komisyjne i transgraniczne, tj. Horyzont Europa, LIFE +, Erasmus, Europa dla Obywateli/ Kreatywna Europa, URBACT, UIA, Interreg;

• instrumenty dla gmin, projekty zintegrowane, komplementarność, podział środków w ramach alokacji dla Polski, kategorie regionów i poziomy dofinansowania;

• cele Umowy Partnerstwa, obszary, zakresy wsparcia/działania, warunki brzegowe, oczekiwane rezultaty wsparcia;

• alokacja na poszczególne cele polityki spójności, alokacje na poszczególne Programy Operacyjne, zakres programów finansujących adaptację do zmian klimatu;

• koncentracja tematyczna EFRR, EFS+ i FS, taksonomia;

• Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027,

• demarkacja z Krajowym Planem Odbudowy

• zielony ład w projektach rewitalizacyjnych

W ramach prowadzonych szkoleń omówiono główne zmiany w legislacji dotyczącej planowania przestrzennego i zarządzania strategicznego miastami i ich wpływ na przedsięwzięcia z zakresu adaptacji do zmian klimatu. Wpływ rozwiązań opartych na przyrodzie tzw. Nature Based Solutions oraz narzędzia strategiczne i proceduralne sprzyjające rozwojowi błękitno-zielonej infrastruktury możliwe do wdrożenia w JST.

Projekt „Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020