Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Krajowy newsletter o rewitalizacji #2

Dodane 04.03.2021 przez Damian Wiśniewski

Newsletter powstał w celu bieżącego przekazywania najważniejszych informacji o rewitalizacji i powiązanych z nią kwestiach z obszaru polityki miejskiej czy dziedzictwa kulturowego, a także dobrych praktykach, ciekawostkach i inspiracjach.

• Partnerska Inicjatywa Miast – wyniki konkursu dotacji na realizację Miejskich Inicjatyw Działań

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) to ministerialny program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej w polskich miastach. PIM jest odpowiedzią na zgłaszaną przez miasta potrzebę wzmacniania ich potencjału rozwojowego.

Podstawowy mechanizm wdrożeniowy to sieci tematyczne zrzeszające grupę miast (jako podstawowych uczestników) i pozostałych interesariuszy działań miejskich w celu rozpoznania i przeanalizowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wokół zidentyfikowanych bloków tematycznych. Jedną z pilotażowych sieci tematycznej była sieć Rewitalizacja. Uczestnikami sieci są: Katowice (Lider), Gdynia, Stalowa Wola, Hrubieszów, Łosice, Ostróda, Pabianice, Przemyśl, Tomaszów Lubelski, Gryfino, Świebodzice, Malbork. Jednym z głównych produktów w ramach każdej sieci PIM było partycypacyjnie wypracowanie Miejskiej Inicjatywy Działania czyli dokumentu zawierającego konkretne rozwiązania dla zidentyfikowanych wcześniej wyzwań i/lub problemów lokalnych. Na jesień 2020 r. ogłoszono konkurs dotacji w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast dla sieci pilotażowych na sfinansowanie przedsięwzięć i projektów zawartych w przygotowanych wcześniej Miejskich Inicjatywach Działań. Dofinansowanie otrzymało 11 projektów, z czego 6 to projekty złożone przez miasta z sieci Rewitalizacja (Malbork, Gdynia, Katowice, Gryfino, Ostróda, Tomaszów Lubelski). Więcej informacji o PIM i konkursie dotacji dostępnych jest na stronach MFiPR:

– sieć Rewitalizacja: Link otwiera się w nowej karcie https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/przebieg-prac

– konkurs dotacji dla PIM: Link otwiera się w nowej karcie https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/konkurs-dotacji-w-ramach-partnerskiej-inicjatywy-miast-dla-sieci-pilotazowych-w-latach-2017–2019

 

• Projekt Pleszewa najlepszym projektem rewitalizacyjnym w konkursie TUP

Od 2007 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) organizuje konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Celem konkursu jest promocja rozwiązań tworzących nową jakość polskiej przestrzeni publicznej.

W edycji konkursu za rok 2020 tytuł najlepiej zagospodarowanej przestrzeni publicznej w kraju w kategorii zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna zdobył wielkopolski Pleszew za projekt rewitalizacyjny „Pociąg do kultury – zagospodarowanie byłych terenów kolejowych w Pleszewie” (projekt wynikał z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Pleszew na lata 2017-2023, a jego realizacja została wsparta środkami unijnymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

Nagrodę przyznano za przekształcenie byłych obszarów i obiektów kolejowych w centrum życia społecznego. Na terenie dawnej stacji PKP utworzono Bibliotekę Publiczną i nową siedzibę Miejskiego Domu Kultury, przebudowano otaczającą przestrzeń na terenie dawnego dworca kolejowego i wyeksponowano cenne elementy infrastruktury szynowej. Miejsce stało się pomnikiem historii regionu i magnesem dla miłośników kolei wąskotorowej z całego kraju i Europy.

Więcej informacji u film o projekcie można znaleźć na stronie: Link otwiera się w nowej karcie https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/rewitalizacja_n/aktualnosci-rewitalizacja/rewitalizacja-pleszewa-z-ogolnopolska-nagroda-film

Wyróżnienia otrzymali:

  • – Miasto Ruda Śląska za Rynek w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
  • – Miasto Gdynia za Woonerf na ulicy Abrahama w Gdyni

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie TUP: Link otwiera się w nowej karcie https://www.tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=428&lang=pl

 

• Wrocławska „Rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego” nominowana do nagrody

Wrocławska „Rewitalizacja Przedmieścia Oławskiego” została nominowana do międzynarodowej nagrody: Mies van der Rohe Award.

Celem Nagrody jest promocja i zrozumienie znaczenia jakości architektury oraz odzwierciedlenie złożoności architektury w kontekście osiągnięć technologicznych, konstrukcyjnych, czy wyzwań ekonomicznych i estetycznych. Architektura – w powiązaniu z rynkiem budowlanym – ma oddziaływanie społeczne i przekaz kulturowy.

Więcej o nagrodzie i nominacji można dowiedzieć się pod adresem: Link otwiera się w nowej karcie https://www.miesarch.com/work/4376

Więcej o wrocławskiej rewitalizacji i projekcie modelowym „4 kąty na trójkącie” można dowiedzieć się z Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: Link otwiera się w nowej karcie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/modelowa-rewitalizacja/wroclaw/ oraz z nowej strony miasta poświęconej rewitalizacji:Link otwiera się w nowej karcie  https://www.wroclaw.pl/rozmawia/rewitalizacja

Wrocław był także partnerem MFiPR w międzynarodowej inicjatywie poświęconej tematyce miejskiej pn. DiverCITY. Jej głównym celem jest budowanie platformy wymiany doświadczeń samorządów lokalnych tworzących na co dzień politykę przestrzenną i społeczną swoich miast w Polsce, Norwegii i Islandii. W ramach różnorodnych wydarzeń – konferencji, warsztatów, wystaw, spotkań – uczestnicy mają okazję do dzielenia się wiedzą, do wymiany dobrych praktyk oraz zapoznania się z globalnymi trendami w zakresie zmian w przestrzeni miejskiej. Materiały wypracowane w ramach ostatniej, 4 edycji DiverCity (publikacje, nagrania, wyniki badań) dostępne są na stronie: https://divercity4.pl/

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej